Lever du et rodfæstet liv, Mand ?

At være rodfæstet giver robusthed til at tackle modgang!

At være rodfæstet er den rette platform for personlig udvikling!

Det er næppe nogen nyhed at vi lever i en tid som kræver vores konstante forandringsparathed og -vilje. Disse konstante påvirkninger og trends som vi skal forholde os til , gør at vi dagligt går rundt i et mentalt alarmberedskab.

Et alarmberedskab som nemt dræner for mentalt og fysisk overskud – som til tider ikke engang efterlader overskud eller energi til de daglige gøremål.

Et alarmberedskab som derfor nemt kan afføde et lægebesøg, sygeperiode og ligefrem en diagnose.

For at vi kan tackle dette krav om konstant forandringsparathed er vi som individer nødt til at have en solid platform at agere ud fra – et ståsted som ikke rokker og rykker sig når vi oplever modvind i livet.

Men hvad vil det sige at være rodfæstet ?

Rodfæstethed for mig dækker over og betinger at du er:

  • helt klar på hvilke værdier og normer du ønsker at leve dit liv på
  • helt klar på hvilke mennesketyper du ønsker at omgås – og undgå
  • helt klar på og afklaret med dine egne stærke og svage sider
  • helt klar på hvor og hvordan din hule (bolig) skal være
  • helt klar på hvilken retning dit arbejdsliv har eller skal have fremover

Kender du svarene er du godt rustet – mangler du derimod svaret på et eller flere af disse essentielle spørgsmål, hjælper jeg dig gerne med at finde dine helt egne afklaringer og svar.