Find din Ikigai nu, Mand

Hvis ikke du har en mening, en mission med dit  liv, hvordan kan du så vide hvor du er på vej hen, eller måle om du er tilfreds med dit liv?

Mange af os lever vel egentlig et tem´lig behageligt liv, men alligevel føler vi at der mangler noget!

Det at mangle “noget”, skyldes det at du ikke har gjort dig tanker om hvad du vil med livet? – Eller skyldes det bare at livet løber fra dig ?

Har du fundet meningen med dit liv, fundet din Ikigai så vil den stærke og meget nærværende følelse af mission og målrettethed du vil opleve også styrke din mentale sundhed, dermed din robusthed.

Det japanske ord eller begreb , Ikigai, har ikke nogen direkte dansk oversættelse, men kan bedst forklares som “umagen værd at leve” eller “grunden til at leve”. Ikigai er nemlig en sammentrækning af Iki (at leve) og Gai(som betyder; værdier, værd eller grund).

Dybest set handler Ikigai om at få mest muligt ud af hver eneste dag ud fra en overbevisning om , at hemmeligheden bag et rigere og mere givende liv er evnen til at kunne glæde sig oprigtigt over mange ting, både store og små og ikke lade ydre succesparametre som for eksempel rigdom eller høj social status bestemme.

Vi handler ikke rigtigt, fordi vi har evner eller dygtighed, men vi har dem, fordi vi har handlet rigtigt. Vi er, hvad vi gør om og om igen. Dygtighed er dermed ikke en handling, men en vane ! “ (Aristoles, oldgræsk filosof)

Du har før læst om hvor vigtigt jeg finder det at din personlige livsvippe er i balance, at du er bevidst om hvad der, på et hvert givent tidspunkt, ligger på din energi-givende side og hvad der ligger ovre på din energi-dræbende side af din livsvippe.

Jeg kan ikke gentage det ofte nok at netop dét er være tilfreds med sit liv sikrer dig en (udviklings)platform til at leve et på alle måder sundt liv.

Derfor er så vigtigt at du finder din Ikigai – det vil forbedre og forlænge dit liv.

 hvis du vil vide mere om Ikigai så får du her 2 bogtips (dansk) :
  1. “Ikigai – find meningen med dit liv” af Justyn Barnes (den anbefaler jeg varmt)
  2. “Japonisme – ikigai, skovbad, wabi-sabi mm” af Erin Niimi Longhurst