Corona er altså blodig alvor, Mand

Hej Mand – Det er på høje tid at få hovedet op af sandet – virkeligheden banker hårdt på :

  • Blandt danskere er næsten 70 pct. af de smittede mænd og lidt over 30 pct. kvinder.
  • Andelen af mandlige dødsfald som følge af virussen i Italien har været endnu højere: af de 827 dødsfald, der blev registreret den 11. marts, var 80 pct.% mandlige.
  • Informationer fra Kina antyder, at dødeligheden fra COVID‐19 er næsten dobbelt så høj hos mænd som hos kvinder.

Nok engang får vi tydeligt dokumenteret at vi mænd lever et meget mere risikofyldt og sundhedsudfordret liv end vores kvindelige partnere.

Forskning viser – desværre – at vi mænd helt tydeligt overvurderer vores egen sundshedstilstand og desuden klart undervurderer diverse sundheds- & sygdomsrisici.

Mænd søger i første omgang autonomi og selvbestemmelse når vi får det dårligt, vil ofte ikke snakke om tingene, opsøger derfor heller ikke lægen. Men den strategi rammer os som en boomerang.

Men Jeg har altså et, nok noget naivt, håb om at denne corona-krise vil få os mænd til helt at åbne øjnene for virkelighedens verden, at komme til realitets fornuft og komme til den nødvendige konklusion:

Vi, mænd skal – SKAL … – forandre for at forbedre egen sundhedstilstand 

og det kræver både ændringer af vores tanke- & handlemønster – Lets Start

Lad nu ikke frygten styre, Mand

“Everthing will be okay in the end – If it´s not okay, it’s not the end!” 

Ingen i dette land er sluppet følelsesmæssigt fri af de voldsomme restriktioner som corona virussen har affødt for vores ellers normale danske hverdag.

Man kan mene meget, og dét gør mange, om hvordan man som dansk myndighed burde tackle denne helt ekstraordinære situation. Min generelle oplevelse så langt er at vi som borgere udviser forståelse og accept overfor myndighedernes påbud og forbud.

Men jeg har alligevel flere gange på SoMe kommenteret, og givet udtryk for,  at jeg er mere bekymret for danskernes evne til at håndtere en så alvorlig national krise end jeg er for selve Corona virussen.

“Det, der kendetegner os mennesker, er ikke, hvad vi har, eller hvad vi kan, men hvad vi er!”

Lad mig lige slå helt fast at jeg naturligvis tager corona virussen dybt, dybt alvorlig. Jeg er bosiddende i skønt seniorbofællesskab hvor en hel del af mine mange skønne naboer befinder sig i risikogruppen. Derfor er der naturligivis også her i huset for længst implementeret (og accepteret) en lang række tiltag for minimere smitterisikoen.

Frygt har altid en genstand, et objekt som har udløst frygten, derved er frygten konkret, fordi den er igangsat af noget udefrakommende. Frygten er rationel, proportional i forhold til den ydre trussel. Man kan enten bekæmpe eller undgå det, som gør én bange.

MEN – Når eller hvis frygten for …. tager styringen i vores hverdag, så er det at vi nemt forfalder til at handle dybt irrationelt og selvisk.

Problemet er at konsekvensener af disse ofte dybt irrationelle handlinger har nogle meget omsiggribende konsekvenser for både den enkelte, det nærliggende miljø og for resten af samfundet.

Robusthed og Realisme er to begreber som pt. er et under voldsomt pres, dette ikke mindst set i lyset af den massive mediedækning som corona naturligvis får.

Men selvsamme to begreber – Robusthed og Realisme – kan nemt sættes over styr når eller hvis man tager alle breaking news headlines helt ind.

Derfor appelerer jeg til at vi alle implementerer – og bibeholder – en anden og ultravigtig egenskab, nemlig vores sunde fornuft.