Foredrag

MidtvejsManden tilbyder disse 2 dialogbaserede foredrag:

Mænd både ryger, drikker – og dør af Corona!

  • Blandt danskere er næsten 70 pct. af de smittede mænd og lidt over 30 pct. kvinder.
  • Andelen af mandlige dødsfald som følge af virussen i Italien har været endnu højere: af de 827 dødsfald, der blev registreret den 11. marts, var 80 pct.% mandlige.
  • Informationer fra Kina antyder, at dødeligheden fra COVID‐19 er næsten dobbelt så høj hos mænd som hos kvinder.

Hver gang 100 kvinder dør ifm. en ulykke så dør der tilsvarende 204 mænd – Hver gang 100 kvinder dør ifm. selvmord så dør 255 mænd af samme årsag – Hver gang 100 kvinder dør som følge af hjerte-kar-sygdomme så dør 152 mænd af samme årsag

Ca. 250.000 mænd forventes i 2030 – om kun 10år – at lide af diabetes og mænd har i den forbindelse 1/3 del flere hospitals-indlæggelser.

Kun ca. halvdelen af de mænd som lider af depression, er i behandling 

Mænd overvurderer generelt egen helbredstilstand. Tegn på fysisk & psykisk mistrivsel “skubbes væk”. Mænd tror at smerte og sygdom kan “bygges væk”.

Mænd har, som det med al tænkelig tydelighed fremgår ovenfor, nogle  ganske seriøse sundhedsudfordringer som simpelthen må og skal adresseres – udfordringer som vi helt enkelt er nødt til at forholde os meget mere proaktivt til.

Foredraget er dedikeret til manden som vil forandre for at forbedre sit fysiske og psykiske velvære for derved at leve sundere – og længere.

Jeg er færdiiig…på arbejdsmarkedet, og hvasså ?

“The best way to predict the future, is to invent it !”

Pensionsalderen er efterhånden blevet en flydende størrelse. Men det er uundgåeligt at vi mænd skal på pension på et tidspunkt.

Overgangen fra et aktivt arbejdsliv til pensionistlivet opleves af mange mænd som et stort identitetstab og en livskrise.

Mange mænd forbereder sig hverken mentalt eller fysisk godt nok til dette markante livsstilsskifte. Tab af selvværd, selvtillid og livsglæde er derfor ofte konsekvensen.

Hvordan forbereder du dig ?  Hvilke mål vil du sætte dig ?  Hvordan planlægger du dit aktive seniorliv ?

Dét vil jeg meget gerne i dette foredrag tale meget mere med dig om.

Foredraget er dedikeret til manden som snart går på pension , eller som for nylig er gået på pension.

Ønsker du at booke mit foredrag, eller ønsker du at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte mig på mobil: 53 54 06 46 eller mail: post@midtvejsmanden.dk