STÆRKE foredrag

MidtvejsManden tilbyder disse 3 dialogbaserede foredrag:

Mænd drikker , ryger og dør af Corona

  • Blandt danskere er næsten 70 pct. af de corona smittede mænd og lidt over 30 pct. kvinder.
  • Andelen af mandlige dødsfald som følge af virussen i Italien har været endnu højere: af de 827 dødsfald, der blev registreret den 11. marts, var 80 pct.% mandlige.
  • Informationer fra Kina antyder, at dødeligheden fra COVID‐19 er næsten dobbelt så høj hos mænd som hos kvinder.

Hver gang 100 kvinder dør ifm. en ulykke så dør der tilsvarende 204 mænd – Hver gang 100 kvinder dør ifm. selvmord så dør 255 mænd af samme årsag – Hver gang 100 kvinder dør som følge af hjerte-kar-sygdomme så dør 152 mænd af samme årsag

Ca. 250.000 mænd forventes i 2030 – om kun 10år – at lide af diabetes og mænd har i den forbindelse 1/3 del flere hospitals-indlæggelser.

Kun ca. halvdelen af de mænd som lider af depression, er i behandling 

Mænd har, som det med al tænkelig tydelighed fremgår ovenfor, nogle  ganske seriøse sundhedsudfordringer som simpelthen må og skal adresseres – udfordringer som vi helt enkelt er nødt til at forholde os meget mere proaktivt til.

Mænd overvurderer generelt egen helbredstilstand. Tegn på fysisk & psykisk mistrivsel “skubbes væk”. Mænd tror at smerte og sygdom kan “bygges væk” – men det kan den ikke. Derfor er der hårdt brug for en maskulin holdnings-ændring

Foredraget er dedikeret til manden som vil forandre for at forbedre sit fysiske og psykiske velvære for derved at leve sundere – og længere.

Færdiiig på arbejdsmarkedet, hvaså?

“The best way to predict the future, is to invent it !”

“Hvis ikke jeg har mit arbejde, så har jeg ingenting. Jeg siger ikke at jeg er noget fordi jeg skriver, men jeg er ingenting hvis ikke jeg skriver!” –  sagt af Hans Edvard  Nørgaard Nielsen, tidligere formand for Ny Carlsbergfondet & kunsthistoriker.

Pensionsalderen er efterhånden blevet en flydende størrelse. Men det er uundgåeligt at vi mænd skal på pension på et tidspunkt.

Overgangen fra et aktivt arbejdsliv til et passivt pensionistlivet opleves af mange mænd som et stort identitetstab og dermed en livskrise.

Mange mænd forbereder sig hverken mentalt eller fysisk godt nok til dette markante livsstilsskifte. Tab af selvværd, selvtillid og livsglæde er derfor ofte konsekvensen.

Hvordan forbereder du dig ?  Hvilke mål vil du sætte dig ?  Hvordan planlægger du dit aktive seniorliv ? Hvordan kan din ægtefælle hjælpe dig ?

Dét vil jeg meget gerne i dette foredrag tale meget mere med dig om.

Foredraget er dedikeret til manden som snart går på pension , eller som for nylig er gået på pension.

Kvinde, kender du din mand ?

“Parforholdet handler ikke om dialog. Men om den kærlighed og kamp, der skal til, for at få samlivet til at gro!”   sagt af Preben Kok, sygehuspræst

At der er forskelle på mænd og kvinder er næppe nyt – men hvori består disse forskelle og hvilken betydning har disse for kvaliteten af parforholdet? Hvad kan gøres for at minimere misforståelser i fremtiden? – dét vender vi sammen i løbet af dette dialogbaserede foredrag.

Sammen afdækker og uddyber vi de mange forskelle og deres betydning for et godt parforhold – vi taler om b.la.:

  • det stærke vs det svage køn – hvem er hvem?
  • mænd og deres fysiske sundhed – eller mangel på samme
  • mænd og deres psykisk sundhed – den tabubelagte faktor
  • mænd og parforholdet – det grænsesprængende køn vs det grænsesættende køn
  • mænd og (mis)kommunikation – hvorfor er (mangel på) kommunikation årsag til så mange konflikter?

Foredraget er 100 % dedikeret til kvinden som gerne vil tilegne sig en dybere indsigt i og forståelse af hvorfor hendes mandlige partner tænker og handler som han gør.

Ønsker du at booke mit foredrag, eller ønsker du at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte mig på mobil: 53 54 06 46 eller mail: post@midtvejsmanden.dk