Man2Man/Gruppe Coaching

“Man skal elske sig selv, før man kan elske andre!”

  • Er du, lige nu og her, i en svær mental belastende livssituation?
  • Har du brug for hjælp til at forandre for at forbedre din holdninger eller adfærd?
  • Har du blot brug for en kompetent coach og samtalepartner at spille mentalt bold med?

Så sidder jeg klar til at hjælpe dig videre!

Jeg har stor erfaring med man-2-man coaching b.la. indhentet via et længere varende virke som  coach i både Mandecentret og  i  “Kom Videre Mand”

Som mandecoach bruger jeg værktøjer som har fuld fokus på at støtte dig i dine egne beslutninger – altså kommer jeg ikke med gode råd. I stedet bistår jeg dig med, helt ved din helt egen tankekraft, at komme frem til dine egne fremtidige handlinger og målsætninger.

GRUPPE COACHING  er et tilbud til mænd der vil videre. Over 8 uger mødes 8 mænd, én gang om ugen. Gruppedeltagerne gennemgår et meget velafprøvet forløb, som bl.a. handler om at:

  • Finde fokus og få overblik
  • Genskabe gode relationer
  • Blive bedre til at mestre svære livssituationer
  • Få vækket dine styrker og ressourcer
  • Få mere livskraft
  • Få inspiration fra andre mænd til at komme videre

Se mere om gruppe-forløbet her : “Kom Videre Mand”  

Kontakt mig på: post@midtvejsmanden.dk eller ring 53 54 06 46 for at aftale en coaching-session