Tank op i naturen, Mand!

Silkeborg Søerne, skovene omkring, Sindbjerg, Stovbjerg og Sejs Snævringen

Jovist, jeg er velsignet med en fantastisk fauna og alsidig natur lige udenfor min fordør – og jeg bruger den gerne og ganske ofte.

Som idag hvor jeg har taget en solo MTB-tour i nævnte område og når jeg, for det meste sammen med min dejlige hustru, løber i skovene som blot ligger 10 min løb fra fordøren.

Det er ofte sagt at man(d) kan (gen)finde den psykiske og fysiske form ude i naturen og dét for meste ganske gratis. Det eneste det kræver af dig er at du tager initiativ, ifører dig noget praktisk tøj – og kommer ud.

Forskere ved det britiske University of Exeter har undersøgt sammenhængen mellem 10.000 menneskers psykiske helbred og deres bopæl og de fandt, at folk, der bor tættere på grønne områder oplever større psykisk ligevægt.

Hollandske forskere konkluderede ligeledes i 2009 at forekomsten af en række sygdomme som f.eks. migræne, astma, sukkersyge og angst var lavere hos mennesker, der boede mindre end en kilometer fra et grønt område.

Jeg har hørt rigtig mange i mit netværk lovprise naturen, især den som ligger en lang og kostbar flyvetur væk.

Men altså – Lige udenfor din egen fordør ligger den, den skønne grønne natur og venter på at du bruger den. Naturen har så meget at byde dig når blot du kommer ud.

Om du cykler, går eller løber er fuldstændig ligegyldigt – udbyttet er det samme. Du får renset krop og sjæl, får tanket ny energi og dermed gør du dig igen klar til at møde hverdagens stress og jag.

Ses vi ikke snart derude ?

Glæder mig til gensynet, Mand!

‘Den slappe, utrænede Muskel forrader sig ved hver Bevægelse og handicapper Personen baade legemlig og sjælelig, idet der i Tilrettelæggelser og Overvejelser ustandselig maa regnes med et Mindremaal af Kræfter. Hvor langt friere er ikke det Menneske stillet, der disponerer over en veltrænet og veludviklet Muskeldragt, set baade fra Skønheden, Sundheden, Velværet og Arbejdets Side. En Mands Selvtillid og Bevægelsesfrihed er i høj Grad afhængig af hans fysiske Tilstand.’

Torsdag aften byder på gensyn med Rigtige Mænd gutterne (minus een enkelt) – et gensyn som jeg absolut ser frem til.

 “En sund sjæl i et sundt legeme!” sådan lyder et berømt citat fra fortiden med stor relevans også for fremtiden. Dette citat stammer oprindeligt fra Kaptajn Jespersen som introducerede stavgymnastikken for os danskere helt tilbage i 1934.

Hvorfor netop dette citat så dukker op hos mig og i sammenhæng med Rigtige Mænd vender jeg tilbage til om lidt.

Ideen til stavgymnastik programmet fik Kaptajnen under slidsomt og tungt havearbejde. Efterfølgende følte han stort behov for øvelser til at løsne op for de stive og slidte muskler.

Kaptajn Jespersen var datidens guru indenfor idræt, mental og fysisk sundhed og almen dannelse. I dag hedder guruerne Jacob Søndergaard og Chris MacDonald.

Den Vilje- og Muskeltræning, der nødvendigvis maa gaa Haand i Haand med Bestræbelsen for at have sin Journal i Orden, vil medføre en sjælelig og legemlig Træning og Hærdning, der nok skal borteliminere den Veghed, sjælelige Sarthed, Blødagtighed og Selvopgivelse, som i Almindelighed præger det utrænede Menneske.

Jeg er vældig nysgerrig på at se om Rigtige Mænd gutterne har kunnet fastholde motivationen og den deraf følgende nødvendige fysiske indsats for at opnå den ønskede forandring efter at kameraerne blev slukket.

Tilbage til citatet som altså lyder: En sund sjæl i et sundt legeme. Citatet er nøglen til at lykkes med forandring – hvorfor nu det ?

Fordi enhver forandring udspringer af et tænkt behov. Om du lykkedes med forandringen styres alene af din evne til at tænke, visualisere og motivere dig hele vejen frem til (del)målet.

Jeg har fulgt alle programmerne med Rigtige Mænd 1 + 2 og har som TV-seer savnet at få et dybere indblik i den mentale træning og vejledning som nødvendigvis må have fulgt med en så drastisk fysisk forandring.

For min pointe er, initieret af Kaptajn Jespersen citatet, den at det psyken og din mentale styrke og vedholdenhed som er drivkraften og brændstoffet i enhver forandring. Uden denne ingen forandring.

Citater stammer fra Kaptajn Jespersens bog “Stavsystemet” som udkom i 1934.

Her er deprimerende “nyt”, Mand!

At mænd generelt har et dårligere helbred end kvinder er kendt stof. At mænd fylder mere end kvinder i selvmordsstatistikkerne er desværre også veldokumenteret.

Jeg bekymres alligevel af nye tal fra Center for Selvmordsforsking fordi disse dokumenterer at midaldrende mænd er i højere risiko for at begå selvmord end stort set alle andre aldersgrupper i befolkningen.

Undersøgelsen som jeg refererer til har haft fokus på mænd i aldersgruppen  40-59 år.

450 af 600 selvmord som årligt begåes her i landet, begås af mænd, omkring 200 af disse begås af mænd mellem 40-59 år. Det betyder at ca. 30% af alle selvmord i Danmark begås af mænd i denne aldersgruppe.

Ensomhed er iflg. undersøgelsen den største enkeltstående faktor som kan føre til selvmord. Mænd som er førtidspensionister eller kontanthjælps-modtagere er markant overreprænsenteret i selvmordstallene.

Mændenes selvopfattelse af sig selv som stærke machomænd og skaffedyr spiller desværre stadigvæk også en stor rolle.

At være i job – at have en partner fremhæves ikke overraskende som de stærkeste beskyttelsesfaktorer mod selvmord.

En anden og vigtig beskyttelsesfaktor er relationer. Noget så simpelt som at være regelmæssig sammen med sine venner mindsker risikoen for selvmord betydeligt.

Alt sammen ikke breaking news – men stærkt alarmerende og bekymrende.

 

Er du compassion fokuseret, Mand ?

Kongstanken i compassion fokuseret ledelse er, at al ledelse starter med selvledelse. Når en leder forstår egne og andres reaktioner og samtidig evner at agere på den forståelse , vil der blive frigjort kræfter, som motiverer både leder og medarbejder til at nå det fulde potentiale.

… Ved det godt, sik´ n lang smøre – en smøre som måske ikke umiddelbart forståes. Men lov mig, og det for din egen skyld,  læs denne sætning igen og igen, til den sidder fast i din hukommelse.

Sætningen er højrelevant både for dig som har en lederfunktion på din arbejdsplads, men bestemt også for dig som person fordi du dagligt (u)bevidst udøver selvledelse.

I denne weekend besøgte jeg Ordkraft 2018 i Kulturhuset Nordkraft i Aalborg. Ordkraft 2018 er en bogmesse og her fandt jeg en bog som talte meget tydeligt til mig.

Bogen har titlen: Compassion fokuseret ledelse – bundlinje gennem selvledelse og medfølelse (2015). Forfatteren hedder Michael Andersen er uddannet på Harvard Business School og INSEAD. Han har gennem mange år studeret psykologiske dynamikker i erhvervslivet.

Jeg citerer fra bogen:  “Compassion fokuseret ledelse understøtter også en bæredygtig og langtidsholdbar high performance kultur hos de enkelte medarbejdere, da de ikke længere bliver udsat for det høje selvværds bagside af medaljen, som i yderste konsekvens er livstruende.”

Rigtig mange mænd er konkurrenceorienteret og vil derfor altid stræbe efter at gøre alt bedst muligt – både for sig selv og for fællesskabet.

B:S. har jeg tidligere citeret for at sige dette: ” Du kan ikke være noget for andre før end du er noget for dig selv ”

Denne bog følger her op med den, for mig, ultravigtige præmisse at al succesfuld ledelse har sin bund i dyb selvindsigt og empati.

Derfor taler denne bog så tydeligt til mig.

Er du en gentleman, Mand ?

En sand gentleman er defineret både ved sin egen omsorg og sin omsorg for andre – især kvinder!

Manderollen og mandeidealet har op gennem tiden været et ganske heftigt diskuteret emne og mon vi nogensinde bli´r færdig med diskutere dette,

Der er netop udkommet en ny interessant bog, Titlen er: “Den perfekte gentleman – mænd, stil og idealer i verden af i går” Forfatter er seniorforsker ved Nationalmuseet, Mikkel Venborg Pedersen.

Et sobert ydre er et spejl af et sobert indre i gentlemankulturen.

Gentleman idealet havde sin storhedstid i begyndelsen af 1900-tallet i en verden som var i hastig forandring. Teknologien og industrien buldrede derudaf. Drenge som op gennem deres opvækst næsten ingen berøring havde med det kvindelige køn, blev til mænd i en tid hvor udviklingen betød tydelige forandringer i kønsrollemønstret.

Hvordan opfører en ægte gentleman sig så? Her får du 10 helt elementære råd fra dengang mænd var rigtige gentlemen:

 1. Man taler aldrig om en dame i hendes fravær.
 2. Man rejser sig, når en dame træder ind i lokalet
 3. Man holder døren for hende
 4. Man sikrer sig, at hun kommer godt og sikkert ind og ud af offentlige transportmidler
 5. Man trækker stolen ud ved bordet
 6. Man byder hende sin arm på gaden, medmindre hun er et fjernt bekendskab
 7. Når I går ind i et offentligt lokale (f.eks. en restaurant) hvor der er noget som skal arrangeres, så gå først ind
 8. Hvis man er far, sikrer man sig, at ens sønner taler ordentligt til deres mor
 9. Man sikrer hende mod dårlig tale og grimme ord
 10. Du går bag ved hende når I går op af trapper, således kan du gribe hende hvis hun falder.

Fortvivl ikke! Gentleman kulturen lever såmænd stadig. Nogen vil dog nok (med rette) påstå at den har taget (betydelig) skade frem til nu.

Derfor:  Hvor mange af ovenstående råd til gentlemen behaviour føler du dig i dag,  på et hvilket som helst tidspunkt, i stand til kunne/ville efterleve ?

Alder er ik´ bare et tal, mand!

Alder er ikke spørgsmål om år, men om sindstilstand – sagt af Douglas McArthur

Der er sagt og skrevet meget om alder, og dét specielt i forbindelse med at man(d) runder skarpe hjørner som f.eks. 40år, 50år eller 60år.

Selvom alder ofte siges blot at være et tal så giver det, mange af os, og i hvert fald mig anledning til reflektion over at være nået så langt i livet.

Det er ingen hemmelighed at jeg inden længe runder et skarpt hjørne. Du kan selv regne ud hvilket, ud fra den kendsgerning at det er over ni år siden jeg rundede de 50.

Mange er aldrig rigtigt jævnaldrende med sig selv – sagt af Tove Ditlevsen

Hvis du som jeg har svært ved at forholde dig til din aktuelle alder fordi du både mentalt og fysisk føler dig frisk og ungdommelig så rammer netop dette citat spot on – dette citat indeholder,tænker jeg i hvert fald, rigtig meget sandhed.

Jeg føler mig nemlig stadig fit4fight.

Men jeg vil omvendt heller ikke skjule at jeg trods alt godt kan mærke at jeg har passeret midterlinjen i livet. En midterlinje som har affødt markante forandringer.

Tit har jeg fra folk i mit netværk hørt fortællinger om ændringer i de personlige prioriteter, ændringer som relateres til det momentane alderstrin.

Også  jeg har ændret på nogle essentielle prioriteringer i mit liv.

.Jeg er stået af karriere-racet, har fravalgt ledelsesansvar og arbejder “kun” med opgaver som virkelig tænder mig, opgaver hvor jeg bruger mine spidskompetencer oparbejdet gennem et langt virke i det private erhvervsliv.

Jeg tillader mig endog at påstå at jeg i dag også qua mine erfaringer, min videndeling og mit nuværende virke gør en forskel til gavn for folk omkring mig.

Dét giver mig øget mental og fysisk styrke – og ikke mindst større  livsglæde.

 

 

 

Pas nu på mobilen, Mand

Jeg pendler hver dag frem og tilbage fra hjemmet og til arbejde. En togtur på ca . 40 minutter – en tur som jeg faktisk på mange måder nyder.

Det sker dog også , og desvære nu oftere og oftere, at jeg ophidses på disse ture.

Hvorfor ?

Fordi jeg nu flere gange har oplevet mænd sidde og tale ganske højlydt  i mobil under hele turen.  Mobilsamtaler i offentlige tranportmidler har jo den ganske særlige ulempe at øvrige omkringsiddende passagerer ikke kan undgå at lytte med.

Vidensdeling har taget overhånd, er mit budskab.  .

I min verden er der stor forskel på hvad der er Nice2Know og Need2Know. Så er den også den kategori som hedder: DontWant2Know.

Samtalerne som jeg og andre togpassagerer oftere og oftere bevidner tilhører så absolut den sidste kategori. Dette faktum tilsat at der oftest i samtalerne  tales om meget personlige ting, om ikke tilstedeværende personers fejlhandlinger – og at der anvendes udtryk som ikke lader tvivl tilbage om at nogen hænges til tørre i det offentlige rum.

Det finder jeg bare ikke er god stil, mand.

 

Din hjerne kan ikke følge med, Mand?

Der går næppe en dag uden at du hører om nye stressramte familiemedlemmer, arbejdskolleger, venner eller bekendte.

Den danske nationalsygdom stress kræver hver dag sine nye ofre. Mange bukker under efter en lang og mentalt slidsom periode med spidsbelastninger, både fysisk men især psykisk.

Årsagen til de mange stresstilfælde er egentlig enkelt forklaret. Vi kører nemlig hver som enkelt individ til dagligt i et alt for højt gear. Vi vil for meget – vi orker meget mindre.

Når du hertil lægger det selvpålagte strenge krav om perfektionisme Ja, så omdanner du dig selv til en omvandrende stress-bombe.

Menneskehjernen er designet for ca. 12o mill. år siden. Den består af 3 dele:  1) overlevelses-trusselssystemet 2) motivationssystemt og 3) tryghed/ro-systemet. Kun når disse 3 er i balance oplever du harmoni. 

Her følger 5 gode råd til dig som gerne vil nedsætte stressbelastningen , og de lyder:

 1. Tal og bevæg dig langsommere – for på den måde så lukker du lidt ned for motivationscentret og tænder samtidig for (din indre) roen.
 2. Giv tid og plads til at være mere sammen med andre, særligt med mennesker som du kan godt sammen med.
 3. Vær opmærksom på pauser og sceneskift – holder pauser når du skifter opgaver.
 4. Træk vejret – tag fem dybe vejrtrækninger og du fortæller din hjerne at der ingen fare er
 5. Smil – banalt,men når du smiler så fortæller samtidig trusselssystemet at din hjerne kan slappe af

Mennesket er det væsen på jorden som fra Guds side er udstyret med den største intelligens. Derfor bør vi også være kloge nok til at lytte og lære af vores fejl.

Når vi kører (alt) for stærkt på vejene, bliver vi stoppet og får en bøde. Det samme burde faktisk være tilfældet når vi tænker/agerer/handler for hurtigt.

Stay Safe

Kilde: mx metro express den 15. januar 2018 – Psykologcentret Mindworks og bogen: “Hjernen på overarbejde!”

Pas nu på tiden, mand!

 

Hold da op hvor tiden da bare flyver afsted!

Hvor har jeg da mange gange hørt mennesker i min omgangskreds udtale ovenstående.

Ofte har jeg inde i mig selv tænkt; Ja, ja det er jo særligt noget ældre medmennesker siger – noget man i øvrigt siger, sådan lidt floskel agtigt.

Men, indrømmet så har netop dette udsagn nu brændt sig rigtig godt fast hos mig.

For jeg rammes ofte af samme følelse at tiden bare iler afsted – dét i et tempo som betyder at jeg ikke får fuldendt min (til tider meget omfattende) To-Do liste.

“Vores hverdag er fuld af krav, der skal mødes, og valg, der skal træffes. Jeg vil her i aften komme med min lille opfordring til, at vi sommetider gør noget andet end det, vi plejer. Noget, der ligger uden for dagligdagens praktiske gøremål. Prøv at gøre noget, der ikke er nødvendigt, noget der ikke er behov for, noget unyttigt!   citat: H.M. Dronning Margrethes Nytårstale 2017

Det er sagt at livet leves kun en gang, gør vi det hver i sær godt nok, så er det også nok. Et klogt ordsprog som har affødt at JEG: nu:

– har sat ekstra fokus på hvordan jeg anvender min tid.

– tænker meget over om de ting jeg foretager mig, både på arbejde og privat, er meningsfyldte og behovsopfyldende, om hvor vigtige er de for mig.

– sætter (og har altid gjort) mere pris på socialt samvær og samtaler – altså, på samtaler og samvær med mening og indhold. Derfor frasorteres og negligeres rene brokkerier,

The bad news is: Time flies – The good news is: You are the pilot!

Gør noget unyttigt, noget unødvendigt, noget rent lystbetonet, sagde H.M. Dronning Margrethe,

Jamen er det ikke bare spild af tid?

Nej, helt bestemt ikke! For ved at du gør noget unyttigt, unødvendigt og rent lystbetonet, så (gen)lades dine energidepoter og du gør dig dermed klar til nye opgaver og udfordringer.

 

Godt Nytår, hvorhen herfra mand?

Mænd flest er målstyret – det er vist kendt stof!.

Årsskiftet er derfor for mange af os et helt naturligt tidspunkt at stoppe op, reflektere og evaluere på året der er gået. Nåede vi nu også målene som vi satte os ved sidste årsskifte?  Hvis nej, hvorfor ikke? (her findes vigtig læring)

At være målstyret giver god mening for uden mål kender vi jo ikke retningen og kan derfor heller ikke afstikke en kurs – uden mål risikerer vi at løbe rundt som hovedløse høns.

Derfor er vi også mange mænd som netop her ved Nytårstide sætter os nye mål  – mål som skal indfries i løbet af de kommende 365 dage,

En af måderne at løfte eget selvværd og selvtillid på er netop gennem målopnåelse. For glæden og selvtilfredsheden, og fejringen af sig selv, ved at nå mål er et uundværligt brændstof på ruten frem mod øget selvværd og selvtillid.

Kunsten består ikke i at sætte nye realistiske mål. Kunsten er at definere små pitstop undervejs (delmål) som alle peger i retning mod målet – delmål gør at du hele tiden undervejs mærker om du på (rette) vej.

Så Kære Mand, Har du også husket at sætte dig nye (realistiske) mål for 2018 ?

Jeg ønsker dig et Rigtig Godt Nytår – et nyt år som forhåbentlig byder dig på mange gode oplevelser og målopfyldelser.