Pas nu på mobilen, Mand

Jeg pendler hver dag frem og tilbage fra hjemmet og til arbejde. En togtur på ca . 40 minutter – en tur som jeg faktisk på mange måder nyder.

Det sker dog også , og desvære nu oftere og oftere, at jeg ophidses på disse ture.

Hvorfor ?

Fordi jeg nu flere gange har oplevet mænd sidde og tale ganske højlydt  i mobil under hele turen.  Mobilsamtaler i offentlige tranportmidler har jo den ganske særlige ulempe at øvrige omkringsiddende passagerer ikke kan undgå at lytte med.

Vidensdeling har taget overhånd, er mit budskab.  .

I min verden er der stor forskel på hvad der er Nice2Know og Need2Know. Så er den også den kategori som hedder: DontWant2Know.

Samtalerne som jeg og andre togpassagerer oftere og oftere bevidner tilhører så absolut den sidste kategori. Dette faktum tilsat at der oftest i samtalerne  tales om meget personlige ting, om ikke tilstedeværende personers fejlhandlinger – og at der anvendes udtryk som ikke lader tvivl tilbage om at nogen hænges til tørre i det offentlige rum.

Det finder jeg bare ikke er god stil, mand.

 

Din hjerne kan ikke følge med, Mand?

Der går næppe en dag uden at du hører om nye stressramte familiemedlemmer, arbejdskolleger, venner eller bekendte.

Den danske nationalsygdom stress kræver hver dag sine nye ofre. Mange bukker under efter en lang og mentalt slidsom periode med spidsbelastninger, både fysisk men især psykisk.

Årsagen til de mange stresstilfælde er egentlig enkelt forklaret. Vi kører nemlig hver som enkelt individ til dagligt i et alt for højt gear. Vi vil for meget – vi orker meget mindre.

Når du hertil lægger det selvpålagte strenge krav om perfektionisme Ja, så omdanner du dig selv til en omvandrende stress-bombe.

Menneskehjernen er designet for ca. 12o mill. år siden. Den består af 3 dele:  1) overlevelses-trusselssystemet 2) motivationssystemt og 3) tryghed/ro-systemet. Kun når disse 3 er i balance oplever du harmoni. 

Her følger 5 gode råd til dig som gerne vil nedsætte stressbelastningen , og de lyder:

  1. Tal og bevæg dig langsommere – for på den måde så lukker du lidt ned for motivationscentret og tænder samtidig for (din indre) roen.
  2. Giv tid og plads til at være mere sammen med andre, særligt med mennesker som du kan godt sammen med.
  3. Vær opmærksom på pauser og sceneskift – holder pauser når du skifter opgaver.
  4. Træk vejret – tag fem dybe vejrtrækninger og du fortæller din hjerne at der ingen fare er
  5. Smil – banalt,men når du smiler så fortæller samtidig trusselssystemet at din hjerne kan slappe af

Mennesket er det væsen på jorden som fra Guds side er udstyret med den største intelligens. Derfor bør vi også være kloge nok til at lytte og lære af vores fejl.

Når vi kører (alt) for stærkt på vejene, bliver vi stoppet og får en bøde. Det samme burde faktisk være tilfældet når vi tænker/agerer/handler for hurtigt.

Stay Safe

Kilde: mx metro express den 15. januar 2018 – Psykologcentret Mindworks og bogen: “Hjernen på overarbejde!”

Pas nu på tiden, mand!

 

Hold da op hvor tiden da bare flyver afsted!

Hvor har jeg da mange gange hørt mennesker i min omgangskreds udtale ovenstående.

Ofte har jeg inde i mig selv tænkt; Ja, ja det er jo særligt noget ældre medmennesker siger – noget man i øvrigt siger, sådan lidt floskel agtigt.

Men, indrømmet så har netop dette udsagn nu brændt sig rigtig godt fast hos mig.

For jeg rammes ofte af samme følelse at tiden bare iler afsted – dét i et tempo som betyder at jeg ikke får fuldendt min (til tider meget omfattende) To-Do liste.

“Vores hverdag er fuld af krav, der skal mødes, og valg, der skal træffes. Jeg vil her i aften komme med min lille opfordring til, at vi sommetider gør noget andet end det, vi plejer. Noget, der ligger uden for dagligdagens praktiske gøremål. Prøv at gøre noget, der ikke er nødvendigt, noget der ikke er behov for, noget unyttigt!   citat: H.M. Dronning Margrethes Nytårstale 2017

Det er sagt at livet leves kun en gang, gør vi det hver i sær godt nok, så er det også nok. Et klogt ordsprog som har affødt at JEG: nu:

– har sat ekstra fokus på hvordan jeg anvender min tid.

– tænker meget over om de ting jeg foretager mig, både på arbejde og privat, er meningsfyldte og behovsopfyldende, om hvor vigtige er de for mig.

– sætter (og har altid gjort) mere pris på socialt samvær og samtaler – altså, på samtaler og samvær med mening og indhold. Derfor frasorteres og negligeres rene brokkerier,

The bad news is: Time flies – The good news is: You are the pilot!

Gør noget unyttigt, noget unødvendigt, noget rent lystbetonet, sagde H.M. Dronning Margrethe,

Jamen er det ikke bare spild af tid?

Nej, helt bestemt ikke! For ved at du gør noget unyttigt, unødvendigt og rent lystbetonet, så (gen)lades dine energidepoter og du gør dig dermed klar til nye opgaver og udfordringer.

 

Godt Nytår, hvorhen herfra mand?

Mænd flest er målstyret – det er vist kendt stof!.

Årsskiftet er derfor for mange af os et helt naturligt tidspunkt at stoppe op, reflektere og evaluere på året der er gået. Nåede vi nu også målene som vi satte os ved sidste årsskifte?  Hvis nej, hvorfor ikke? (her findes vigtig læring)

At være målstyret giver god mening for uden mål kender vi jo ikke retningen og kan derfor heller ikke afstikke en kurs – uden mål risikerer vi at løbe rundt som hovedløse høns.

Derfor er vi også mange mænd som netop her ved Nytårstide sætter os nye mål  – mål som skal indfries i løbet af de kommende 365 dage,

En af måderne at løfte eget selvværd og selvtillid på er netop gennem målopnåelse. For glæden og selvtilfredsheden, og fejringen af sig selv, ved at nå mål er et uundværligt brændstof på ruten frem mod øget selvværd og selvtillid.

Kunsten består ikke i at sætte nye realistiske mål. Kunsten er at definere små pitstop undervejs (delmål) som alle peger i retning mod målet – delmål gør at du hele tiden undervejs mærker om du på (rette) vej.

Så Kære Mand, Har du også husket at sætte dig nye (realistiske) mål for 2018 ?

Jeg ønsker dig et Rigtig Godt Nytår – et nyt år som forhåbentlig byder dig på mange gode oplevelser og målopfyldelser.

Lad krisen bli´ din styrke, Mand

“Vi skal holde op med at se det som en krise, når vi famler efter meningen med livet. Vi skal i stedet lære at se det som en ressource og gøre tvivlen til en drivkraft, der kan flytte os nye steder hen. Midten af livet har på den måde potentialet til at blive vores mest kreative periode!”

Jeg ved udmærket godt om nogen at ordet “krise” slet ikke appellerer til os mænd.

Vores selvopfattelse er den at vi aldrig er i krise, Vi bøvler blot af og til med noget stort eller småt i livet. Noget vi ikke kan få på plads. Noget som ofte kan kræve hjælp udefra, men som langt fra altid får det!

Jeg tænker at vi er mange mænd, sikkert rigtig mange, som inde i os selv bøvler med dette: Jeg er nu nået midtvejs i mit liv ,Jeg står her og føler stor lyst til noget andet, uden helt endnu at kunne definere eller præcisere, dette andet.

Undervejs i livet hertil har jeg fået mentale buler og skrammer – men sandelige også succeser. Jeg har lært meget og opnået rigtig meget.

MEN altså: Hvordan og i hvilken retning skal jeg videre herfra?

Et godt psykisk helbred betyder ikke fravær af modgang eller kriser. Begge dele vil følge os hele livet.

For langt de fleste af os er modgang og kriser i livet lig med stærkt nedsat tanke- og handleevne. Modgangsfasen inkluderer derfor også ofte meget “usunde” beslutninger – alene fordi vi, i denne sindstilstand, tvinger os selv til at beslutte.

Vi mænd er nemlig handlingsorienteret. Vi har fuld fokus på løsningen ikke ret meget på årsagen.

Men Kære Mand, Byt lige rundt her. Sæt istedet fuld fokus på årsagen til og giv dig (god) tid til at afdække denne. Så dukker løsningen meget ofte op sådan (næsten) helt af sig selv.

Citat øverst:  Stammer fra signatur artiklen “Min krise, min ressource!” af Lars Henriksen, i Kristeligt Dagblad den 29. sept. 2017.

Inspiration: Bogen: “Hverdagspsykologi – Hjælp til at fast i modgang”” af Rebekka Egeland & Carina Poulsen og  “Rigtige mænd går også i sort” – forfattere: Majken Matzau og Umahro Cadpgan,

Det er sgu helt galt, Mand!

Tendensen bare fortsætter. Der vedbliver med at komme flere og flere hjemløse.

Faktum er stadig det, set med maskuline briller, super nedslående at ca 75-80% af alle hjemløse i dette land er mænd. Sådan har det været i mange år og intet tyder på det vender – desværre.

“Tidligere var hjemløshed et storbyproblem. Men efterhånden har det også bredt sig til mellemstore byer!” citat: Lars Benjaminsen, Seniorforsker

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Vive) har netop offentliggjort en ny og opdateret optælling af hjemløse i dette land.. Denne fortæller bl.a. om en stigning blandt de helt unge og blandt kvinder.

Housing First konceptet som har været den foretrukne model i kommunerne har altså ikke virket. Så når eksperterne her igen ifm denne nyeste optælling råber på flere betalbare boliger til udsatte borgere, så må jeg barsk konkludere at vendepunktet og dermed løsningen på den stigende hjemløshed ikke ses forude.

I forsøget på at vende denne kedelige samfundsudvikling spiller mange frivillige organisationer en meget vigtig rolle. Landet over arbejder disse benhårdt på at støtte op om udsatte borgere således at de ikke starter en sociale deroute.

Men ved Gud om ikke den nuværende regering er i fuld gang med at sabotere dette livsvigtige frivillige sociale arbejde.

Hvordan det ?

I et nyt udspil fra regeringen til den kommende finanslov lægges der op til at fjerne de frivillige foreningers momsrefusion/-fritagelse. Dette skønnes at koste foreningerne samlet set ca 155 mill kr. Penge som i stedet skal bruges til at finansiere i ny kontrolinstans i SKAT.

Vi er nærmest chokerede over hvad regeringen her lægger op til. Dette udspil er et signal om at regeringen er bedøvende ligeglad med den indsats, som tusindvis af frivillige danskere lægger for dagen for at sikre den velfærd, vi har!”  citat: direktør Nis Peter Nissen, Alzheimerforeningen

Ta´ den Mand, Her ser du så det værste og mest asociale politiske indspil i nyere tid.

Løkke, Pape & Co. Dét her er jeres suverænt største politiske selvmål længe – Punktum.

 

Din stemme tæller, Mand!

Jeg tænker at du er vidende om at der den 21. november i år er kommunalvalg.

Jeg tænker at du siden sidste kommunalvalg for snart fire år siden, i din omgangskreds og måske også i lokalmedierne, har givet udtryk dine lokalpolitiske holdninger.

Jeg tænker at mange af de lokalpolitiske holdninger som du har luftet siden sidste valg har været præget af en negativ kritisk tilgang. Du har måske undervejs anvendt mindre pæne ord og udtryk om dine lokale beslutningstagere, ord som sårer!

2017 er et år, hvor kommunestyret har særlig stor opmærksomhed. Det er 10 år siden, kommunalreformen trådte i kraft, og den 21. november 2017 er der kommunalvalg.

Det kommende kommunalvalg, og ikke mindst valgkampen op til, er den helt optimale platform og mulighed for at du (genop)træner og styrker dit aktive samfundsengagement .

Jeg ved at du har holdninger. Jeg ved at du brænder for disse. Jeg ved at mange af dine holdninger også indeholder brugbare løsninger – jeg ved derfor også at dine lokalpolitikere har stærkt brug for at du lufter disse.

Det er ofte sagt at kommunalvalget mere er dit valg af en person end et politisk parti. Dette finder jeg langt henad vejen er sandt.

Der er derfor brug for at du ta´r aktiv stilling og udtrykker den – ikke blot ved at sætte X på valgdagen men også at du tager aktiv del i valgkampen.

Valget er dit – blot du vælger at passe på dine valg af ord!

Du er hvad du spiser, Mand!

Sådan lyder et gammelt ordsprog. Et ordsprog som i sig rummer en stor portion sandhed – og potentiel sundhed.

Du har helt sikkert hørt ordsproget før. Du kender derfor også konsekvensen og ved at dårlig mad-/spisekultur har nogle farlige bivirkninger.

Du ved derfor også udmærket godt at kombinerer du en dårlig mad-/spisekultur med manglende motion, så bringer du dig selv i en særlig risikozone – du risikerer nemlig at dø (alt) for tidligt.

Det er en forskningsbaseret kendsgerning at både nationalt og internationalt synes mænd at være sundhedsmæssigt mere sårbare end kvinder, hvad angår sociale belastninger og forandringer.

Der er tillige gennem tiden lavet analyser om kost, motion og sammenhænge mellem disse 2 faktorer og uddannelse. Fra disse analyser fortælles det b.la. at

– De kortuddannede mænd spiser mindre frugt og grønt, mindre fisk, men mere smør og margarine og indtager mere sodavand end mænd med længere uddannelse.
– Kosten blandt de kortuddannede kvinder lever bedre op til anbefalingerne end mændenes kost.

– Når mænd bliver spurgt, om de har hørt om anbefalingen for frugt og grønt, svarer langt de fleste ja (>80 %). Forståelsen af anbefalingen er dog noget lavere – lavest blandt mænd med kort uddannelse

– Svaret ”Gammel vane” fylder mest blandt den ældste aldersgruppe, mens det direkte svar ”manglende interesse for sunde kostvaner” fylder mest blandt den yngste aldersgruppe

Ikke overraskende kan det konkluderes at kostvaner generelt har en sammenhæng med alder, køn og social status. At der behov for en forandring for at forbedre eget helbred, dét turde vel være en kendsgerning.

Den gode nyhed er at der netop i tiden kører en række (forhåbentlig) mandemotiverende udsendelser på TV som kan få os til at forandre for at forbedre vores kost- og motionsvaner.
Håber virkelig at du lader dig motivere – og ikke mindst ta´r action.
Hovedkilde;:  Rapport: Mænds måltidsvaner – viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse 2011-2013 – Af DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring.

 

Er du stadigvæk med på moden, Mand ?

Modne mænd bli´r beskyldt for ikke at have fokus på eget personal look – beskyldt for at vi er for ligeglade med hvordan vi klæ´r os, for ligeglade med vores frisure, for ligeglade med at udvise gode manerer osv.

Modne mænd, og det gælder især de som lever et (u)frivilligt singleliv ønsker sig mest af alt i verden at finde en ny lækker kæreste – men de oplever, trods en til tider ofte (over)energisk indsats på datingsites, ikke den store score-succes.

Denne manglende score-succes har desværre, oplever jeg i mit virke som mandecoach, en selvforstærkende negativ effekt – en negativ effekt som let kan medvirke til starten på en social deroute.

“Hjernen er plastisk og formbar. Den ændrer sig efter vores vaner og efter hvordan vi træner den. Følelser og tanker forandrer sig, når vi fodrer den med input. De stier i hjernen der har med empati, respekt og sociale færdigheder at gøre, risikerer at gro til, fordi vi ikke bruger dem nok!”   citat: Anette Prehn , Sociolog, Foredragsholder og Forfatter

Den manglende score-succes bekræfter nemlig blot manden i hans utilstrækkelighed og manifesterer hans mentale og fysiske ensomhed som let leder til et misbrug, som igen leder …….

Derfor spø´r jeg: Kan det tænkes at der er en sammenhæng mellem den manglende maskuline interesse i sit personal look og den udeblevne succes på dating-stites?

Mens vi var yngre (<35år) så gav vi mænd den fuld gas både mht. mærkevare tøj, dyr og velduftende after shave,/EDT, moderigtig frisure og you name it – dét gør mænd under 35 oftest stadig – Gudskelov for det!

Men vi mænd som har passeret de 40-45 har desværre ofte tabt modesutten.

Denne mandegruppe har oftest helt tabt evnen/lysten/viljen til at bruge tid og energi på sit personal look. Tid på at sende nogle vigtige signaler – signaler om at jeg ér/vil/kan noget !

“Alt for ofte er den stille, stærke mand stille, fordi han ikke ved, hvad han skal sige, og anses for stærk, fordi han har forholdt sig tavs!” – citat: Winston Churchill

Det gode budskab her er -. Its never 2 Late 2 Change!

Du kan, Kære modne mand, hvis du (virkelig) vil, stadig nå at ændre indstilling og adfærd – og jeg er helt sikker på at både du selv og dine omgivelser vil elske dig for det.

 

Ferien er forbi, Mand!

Ferien er slut, Mand!

Arbejdsdagen banker igen hårdt på fordøren for at komme ind og overtage førertrøjen i hverdagen.

Hvordan er din ferie forløbet?

Sidder du her på falderebet af ferien tilbage med en god følelse af at have slappet af, oplevet, være tanket mentalt op og defor klar til nye udfordringer.

Eller

Sidder du tilbage med følelsen af at blot at ha´ rendt rundt og opfyldt andres, ikke egne, behov og ønsker.

At bryde af og rejse bort kan være svært og falde hårdt, men det er livets krav til dem, som holder af at komme hjem. citat Piet Hein

For mit vedkommende så har sommerferien (igen i år) haft overskriften: Retreat i Naturen.

Jeg er meget bevidst om at mine batterier lades bedst og mest langtidsholdbart op ved at være i naturen. Vandreture kombineret med hvile og hygge er min foretrukne feriecocktail.

Derfor har jeg atter i år tilbragt ti dejlige dage oppe i de norske fjelde. Helt isoleret, uden el, vand og mobildækning. Fantastisk natur i et formidabelt selskab – og lige her på målstregen har jeg tilbragt en forlænget weekend på Orø. Et roligt og rustikt.ø-samfund.

Derfor er jeg nu fuldt optanket, klar til at ta´hul på hverdagen. En hverdag hvor jeg ved at der snart venter nye spændende opgaver, oplevelser og udfordringer.

Er du også optanket, klar til hverdagen ?