Potentialehotellet

Gensidig Anerkendelse er den sociale rygrad i PotentialeHotellets virke!

Midtvejsmanden er fremover også tilknyttet PotentialeHotellet.

PotentialeHotellet er et herberg og forsorgshjem for mennesker mellem 18-30 år, der har svært ved at bo i eget hjem eller ikke har et hjem.

PotentialeHotellet er ikke sat i verden for at være ligesom andre forsorgshjem. Vi vil være et helle for unge hjemløse, og har ikke en fast mening om hvad der er ‘den rette vej’ for den enkelte.

Hos PotentialeHotellet er vi især inspireret af den tyske filosof Axel Honneths som betragter mennesket som et anerkendelsessøgende væsen, og siger at man må opleve anerkendelse i tre sfærer før man kan få et godt forhold til sig selv:

Privatsfæren: Det at blive mødt med kærlighed – med følelsesmæssig opmærksomhed – er nødvendigt for at udvikle og/eller vedligeholde selvtillid.

Den retslige sfære:Det at blive mødt som et autonomt og respekteret menneske giver en reel oplevelse af ligeværd.

Den solidariske sfære: At blive værdsat i det sociale fællesskab er en forudsætning for også at føle sig værdifuld i fællesskabet.

Derfor taler vi om et ophold med indhold

Som altid er du velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål – skriv til post@midtvejsmanden.dk