Find din Ikigai nu, Mand

Hvis ikke du har en mening, en mission med dit  liv, hvordan kan du så vide hvor du er på vej hen, eller måle om du er tilfreds med dit liv?

Mange af os lever vel egentlig et tem´lig behageligt liv, men alligevel føler vi at der mangler noget!

Det at mangle “noget”, skyldes det at du ikke har gjort dig tanker om hvad du vil med livet? – Eller skyldes det bare at livet løber fra dig ?

Har du fundet meningen med dit liv, fundet din Ikigai så vil den stærke og meget nærværende følelse af mission og målrettethed du vil opleve også styrke din mentale sundhed, dermed din robusthed.

Det japanske ord eller begreb , Ikigai, har ikke nogen direkte dansk oversættelse, men kan bedst forklares som “umagen værd at leve” eller “grunden til at leve”. Ikigai er nemlig en sammentrækning af Iki (at leve) og Gai(som betyder; værdier, værd eller grund).

Dybest set handler Ikigai om at få mest muligt ud af hver eneste dag ud fra en overbevisning om , at hemmeligheden bag et rigere og mere givende liv er evnen til at kunne glæde sig oprigtigt over mange ting, både store og små og ikke lade ydre succesparametre som for eksempel rigdom eller høj social status bestemme.

Vi handler ikke rigtigt, fordi vi har evner eller dygtighed, men vi har dem, fordi vi har handlet rigtigt. Vi er, hvad vi gør om og om igen. Dygtighed er dermed ikke en handling, men en vane ! “ (Aristoles, oldgræsk filosof)

Du har før læst om hvor vigtigt jeg finder det at din personlige livsvippe er i balance, at du er bevidst om hvad der, på et hvert givent tidspunkt, ligger på din energi-givende side og hvad der ligger ovre på din energi-dræbende side af din livsvippe.

Jeg kan ikke gentage det ofte nok at netop dét er være tilfreds med sit liv sikrer dig en (udviklings)platform til at leve et på alle måder sundt liv.

Derfor er så vigtigt at du finder din Ikigai – det vil forbedre og forlænge dit liv.

 hvis du vil vide mere om Ikigai så får du her 2 bogtips (dansk) :
 1. “Ikigai – find meningen med dit liv” af Justyn Barnes (den anbefaler jeg varmt)
 2. “Japonisme – ikigai, skovbad, wabi-sabi mm” af Erin Niimi Longhurst

Kvinden har taget din karriere-kanon, Mand!

“På trods af sin unge alder kan indehaveren allerede kalde sig for serie-iværksætter. For år tilbage var hun med til at etablere et erhvervsnetværk og da hun som studerende  lavede et nyhedssite til studerende, blev det så stor en succes, at hun få år efter solgte det til Jyllands-Posten. Hun nåede også at opleve livet som travl karrierekvinde og spiludvikler – før hun allerede som 32-årig følte sig totalt udbrændt.”

Kvinden har kørt karriere-kanonen i stilling og hun har skytset skarpt rettet mod den perfekte og hurtige realisering.

Kvinden har overtaget karriere-kanonen fra manden og ikke nok med det. Hun tilsat den en ekstrastor ladning krudt for målopfyldelsen kan ikke ske hurtigt nok og kun det perfekte karriere pletskud tæller.

I mere end hvert tredje danske parforhold er det i dag kvinden som tjener mest.

Ifølge Ledernes Hovedorganisation, der har foretaget en undersøgelse i samarbejde med Hillerød Sygehus, er det karrierekvinder eller kvinder i lederstillinger, der i dag er mest udsatte for stress eller føler sig mest stressede.

Derfor er det heller ikke særligt overraskende at langt de fleste stressramte er kvinder eller at mange kvinder i en ung alder, oplever at brænde sammen.

Manden derimod har på utallige opfordringer, tilsat et solidt samfundspres, valgt at neddrosle karrieren for b.la. at påtage sig en mere aktiv faderrolle og rigtigt gættet, dette rolleskifte kæmper han bravt med at finde sig til rette i.

Derfor piner det ham også i dén grad at opleve at kvinden bare har overtaget karriere-kanonen og ikke som han ellers, måske lidt naivt troede, ville dele flere fælles familietimer.

“Vi har i parforholdet en klar tendens til at gøre den anden til skurken, skyld i at jeg ikke fik opfyldt, oplevet eller udlevet!”  citat: Seniorkonsulent, Søren Marcussen, Center for Familierådgivning.

Derfor føler han sig noget karriere skamskudt og efterladt i grøftekanten og han spørger derfor: Kære Kvinde, Var det, dét du mente da du sagde og krævede ligestilling ?

Godt & Givende Nyt år 2020, Mand

“My goal is not to be better than everyone else, but to be better than I used to be!”

Ovenstående er egentlig et motto som jeg ubevidst har søgt at efterleve gennem længere tid – og jeg siger med fuldt overlæg og fastholder,  ubevidst.

Men gør det nogen forskel spørger du så – bevidst eller ubevidst ?

Ja, så absolut – der er en verden til forskel om du agerer bevidst og/eller ubevidst når du tænker og/eller handler.

Når du agerer ubevidst så er du ikke selv skarp på hvad du gør , hvornår – eller vigtigst , Hvorfor du gør, …. Du har ikke et mål og styrer derfor i blinde mod noget udefineret.

Er du derimod bevidst i dine tanker og handlinger – Ja så giver det næsten sig selv at du ved hvad du gør, du ved hvorfor, du har styr på hvornår – og du har et defineret mål.

“Life will only change when you become more committed to your dreams than you are to your comfort zone!”

Du kan kun blive en bedre udgave af dig selv hvis du træder ud af din komfort zone. Sålænge du forbliver indenfor er du på tryg og på (alt for) kendt grund, og du presser hverken dine grænser eller kunnen.

Den bedste gave som du kan give dig selv (og dine nærmeste), er en endnu bedre udgave af dig selv!”

Rigtig Godt og Givende Nytår 2020 ønsker jeg til dig.

Rigtig Glædelig Jul, Mand!

Der er fire stadier i en mands liv: 1) Han tror på julemanden. 2) Han tror ikke på julemanden. 3) Han er julemanden. 4) Han ligner julemanden”.

“I juletiden har man tid til at have tid” – et udsagn som jeg kender til fulde.

For jeg tænker at udsagnet passer og matcher mig derhen at jeg, netop fordi jeg i juletiden har megen god og fri tid ,  har fået skabt min egen juletradition.

De seneste år er jeg nemlig samtidigt med Julens komme, gået ind i et særligt og tem´lig introvert refleksions-mode.

Dette refleksions-mode dækker over at jeg i Julehøjtiden bruger mange timer på at tænke – tænke over hvad jeg har opnået i løbet af året, tænke over hvad jeg fået opfyldt i året der snart er gået , tænke over hvad der, i årets løb, mod forventning ikke lykkedes for mig at få bragt i mål.

Jeg oplever denne refleksion-mode som en god gave fra mig til mig, givet med den særlige omtanke at det giver dyb mening at huske hvad der er lykkedes og hvad der ikke lykkedes – begge initieret af; Hvorfor

Julen er som bekendt også gavernes tid – og gode gaver gives med omtanke. Nok helt uden at vide det,  så måske alligevel ikke for du ved den kvindelige intuition skal ej underkendes,  så har min dejlige hustru i år givet mig en sådan gave, nemlig et effektivt værktøj til brug for denne refleksion.

Dette værktøj, som egentlig blot er få refleksions spørgsmål, deler jeg gerne med dig – de lyder:

 1. Hvilket ord beskriver bedst og mest rammende dit 2019 ?
 2. Hvad var dine succeser i 2019 ?
 3. Hvad var dine største udfordringer i 2019 ?
 4. Hvad gjorde du af godt for dig selv i 2019 ?

Slutteligt:  Hvad vil du ændre i 2020 og dermed , hvad vil du gøre mere af ?

Jeg ønsker dig hermed en Rigtig Glædelig Jul.

Lever du et rodfæstet liv, Mand ?

At være rodfæstet giver robusthed til at tackle modgang!

At være rodfæstet er den rette platform for personlig udvikling!

Det er næppe nogen nyhed at vi lever i en tid som kræver vores konstante forandringsparathed og -vilje. Disse konstante påvirkninger og trends som vi skal forholde os til , gør at vi dagligt går rundt i et mentalt alarmberedskab.

Et alarmberedskab som nemt dræner for mentalt og fysisk overskud – som til tider ikke engang efterlader overskud eller energi til de daglige gøremål.

Et alarmberedskab som derfor nemt kan afføde et lægebesøg, sygeperiode og ligefrem en diagnose.

For at vi kan tackle dette krav om konstant forandringsparathed er vi som individer nødt til at have en solid platform at agere ud fra – et ståsted som ikke rokker og rykker sig når vi oplever modvind i livet.

Men hvad vil det sige at være rodfæstet ?

Rodfæstethed for mig dækker over og betinger at du er:

 • helt klar på hvilke værdier og normer du ønsker at leve dit liv på
 • helt klar på hvilke mennesketyper du ønsker at omgås – og undgå
 • helt klar på og afklaret med dine egne stærke og svage sider
 • helt klar på hvor og hvordan din hule (bolig) skal være
 • helt klar på hvilken retning dit arbejdsliv har eller skal have fremover

Kender du svarene er du godt rustet – mangler du derimod svaret på et eller flere af disse essentielle spørgsmål, hjælper jeg dig gerne med at finde dine helt egne afklaringer og svar.

Sergentskole eller Søndagsskole , Mand ?

Flere ansatte har let til tårer og ondt i maven pga. forholdene på deres arbejdsplads. Sådan lyder en breaking news headline denne weekend.

Dét kræver naturligvis et fokus og en indsats fra ledelsen – men altså, lige inden en sådan indsats skydes igang, så :

a) har en sag har altid mindst to sider også selvom det kun er den ene som finder vej til mediernes overskrifter.

b) læs altid hele historien inden du danner dig en mening og læg gerne dertil dine sunde fornuft og sæt ikke mindst også problemet i en helhedsrelation.

Den er tilsyndeladende gal med arbejdsmiljøet på en af forsvarets uddannelsesinsitutioner. Helt konkret så har Arbejdstilsynet rettet kanonen  mod Hærens Sergentskole.

“Der er en hård tone på denne arbejdsplads men det er fordi at det er en militær arbejdsplads, hvor man må forvente , at sådan noget kan finde sted!”

For her klager det civilansatte personale over forholdene. De føler sig mobbet af det uniformerede personale og det altså i en sådan grad at Arbejdstilsynet involveres og når Arbejdstilsynet involveres så ender det altid i mediernes overskrifter.

Ingen er vel herhjemme længere i tvivl om at man i Forsvaret i dag uddannes til at kunne planlægge, udføre og mentalt tåle krigshandlinger – real life, altså sådanne rigtige krigshandlinger – dét kræver sgu sin mand , ik´?

For mange år siden da undertegnede selv tilbragte ca. 12 år i forsvaret, der legede vi krig, når vi altså ikke spillede kort – den leg er i dag konverteret til blodig alvor og ved Gud det kræver mænd (m/k) af en vis speciel støbning.

“Jeg vil understrege, at sagen er isoleret til en lille sektion på seks ansatte, der ikke har nogen kontakt med den uddannelse. der gennemføres på sergent skolen. Så det er ikke mellem de ansatte og sergenteleverne, men internt blandt skolens ansatte!”   citat: Oberstløjtnant Peter Nielsen, Chef for Hærens Sergentskole.

Min konklusion er denne: Arbejdstilsynet har ved to besøg konstateret at seks civilansatte medarbejdere oplever problemer med arbejdsmiljøet.

Min opfordring er denne:   Lad nu være med at blæse problemet helt ud af proportion og lav for guds skyld ikke sergentskolen om til en søndagsskole!

 

Handlinger afføder altså et eget ansvar, Mand 

Jeg finder faktisk at det er et fattigt samfund, vi lever i, som hver gang træder til med lovgivning når vi som borgere ikke evner at udleve egne handlinger fornuftigt !

Jeg finder at vi gennem denne tiltagende, mere detaljestyrende og ikke mindst personlig handlingsindsnævrende lovning, mere og mere, fratager os borgere ansvaret for eget liv. 

Når vi som borgere fratages ansvaret for egne handlinger, så havner vi alt for nemt i en offerrolle – husker straks her på bandet TV 2´s tekst ; Det er samfundets skyld !

Men er det nu også det ?

Jeg ved, og lever fint med, at mange vil læse og tolke mine udsagn hårdt og sikkert straks, som SoMe kulturens foretrukne adfærd, forfalde til at sende småperfide personrettede beskyldninger min vej om at jeg bare ikke ejer empati, ikke syntes synd for udsatte medborgere, at jeg har mit på det tørre osv. osv.

Men dén tolkning er bare så mega meget langt fra sandheden.

For jeg arbejder dagligt med at “løfte” udsatte og ofte stærkt udfordrede borgere (mænd) videre i livet.

Min mission, mit virke, er at skabe en personlig (selv)erkendelse af at den nuværende utilstrækkelige, uheldige og uønskede livssituation skal ændres – at jeg har selv skabt den, jeg har dermed også eget ansvar og ejerskab for den – og jeg skal gennem egne tanker og handlinger, forandre for at forbedre denne til noget personligt ønsket og fremtidsbrugbart.

Netop ejerskabet til både årsag og forandring er altafgørende faktorer for succes, for at nå i mål!

Min påstand er den at når samfundet lovgiver i forsøget på at sikre at borgere ikke havner i uheldige og uønskede situationer så finder bandet TV2´s tekst sin nok utilsigtede sandhed, nemlig den at havner jeg i lort , så er det samfundets skyld, ikke min. 

Dermed bliver det også samfundets ansvar at jeg kommer på ret køl igen, ikke min egen – jeg er dermed som individ decimeret til et offer og venter kun på at samfundet skal kaste en redningskrans.  

Men hvad nu hvis denne redningskrans ikke kastes ?

 

PS: lad mig her slå fast med syvtommer søm at samfundet selvfølgelig skal stille behandlingstilbud til rådighed for borgere som på den ene eller anden måde ender i et misbrug, bolignød eller anden livskrise.

Tal nu pænt, Mand !

“Kvinder er blevet stærkere og fået meget mere selvstændighed, hvilket nogle mænd ser som en trussel. Ved at ytre sig hadefuldt eller krænkende kan det være en måde at beskytte sin mandighed og maskulinitet på”. citat: Anne-Cathrine Blegvad , specialpsykolog i BT metro

For ikke længe siden så jeg et program på dansk TV som handlede om de voldsomme og hyppigt forekomne verbale overfald på sociale medier som både politikere og andre meningsdannere udsættes for.

Det som rystede mig meget i udsendelsen var at bevidne det særligt nedladende og sexistiske sprog(mis)brug som krænkerne anvendte. Et sprogbrug som alene havde til formål at skræmme og sætte sår på sjælen.

Dét som, for mig som mandecoach, var allermest bekymrende at bevidne var det faktum at alle de krænkere som tv-programmet med lethed fandt frem til – var mænd.

“Jeg tror at, det er mænd, der er blevet kørt ud på et sidespor. Personligt, familiært eller økonomisk. Jeg tror, at der er tale om nogle mænd, der har mistet privilegier. Ud af angst kommer vrede. Det er et velkendt psykologisk grundprincip!”  sagt af  Iben Maria Zeuthen, klummeskribent i Ekstra Bladet.

Specialpsykolog Anne-Cathrine Blegvads påstand er den at de mandlige krænkere fuldt ud er bevidst om at det de skriver, gør ondt på meningsdanneren. Den smerte som disse verbale overfald forvolder er ifølge specialpsykologen et forsøg på at tage noget tabt kontrol tilbage i forhold til kvinders styrkede position i samfundet.

At der idag skulle være tale om stigende verbal voldsparathed er jeg desværre enig i. At denne alene skulle være rette mod kvinder, dét er ikke min oplevelse.

Men faktum er dette at jeg kan kun skamme mig solidt på det maskuline køns vegne over at vi mænd, uanset hvor overtændte vi bliver, eller hvor total presset vi er, at det overhovedet falder mænd ind at benytte et så sårende, sexistisk og sjæleligt krænkende sprog.

Dét sprog(mis)brug, Dén adfærd , hører bare ingen steder hjemme, Mand !

 

Er du Talentfuld eller Talentløs, Mand ?

Alle har vi ting som vi er gode til!” sagt af vores allesammens forfatter Lise Nørgaard.

En nylig analyse slår fast at der i en årgang af drenge og piger kun er 10% som kan mønstre et talent eller er talentfulde.

Analyseresultatet tænker jeg strider pænt med den trend som vores TV-skærme har skabt i hovederne på både voksne, unge og børn. For vi lever i en tid hvor det er muligt at blive kendt for at kunne, ingenting.

Dette lettere narcissistiske samfundsscenarie kan bedst illustreres med dette citat hentet fra forfatter og filosof Morten Albæks bog “Det gennemsnitlige menneske”:

“Op gennem 90´erne og 00´erne har vi skabt en kultur, der alene har opfordret mennesket til at definere sig selv ved sine ambitioner, sine drømme og sine fantasier. En kultur, der reproducerer menneskets manglende evne til nøgternt at vurdere egne evner ved at anspore dem til konsekvent at overvurdere disse”

Jeg tænker at vi nok kan være fælles om det udgangspunkt at der er stor forskel på at være god til noget og så være (meget) talentfuld.

Men hvordan definerer man så egentlig et talent ?

Med henvisning til samme analyse så anvendes denne definition på talent – at det er voksne, unge og børn:
a) som har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder
b) som har lysten og viljen til at yde en særlig indsats
c) som har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet løbende stimuleres

“Rigtig mange steder i det danske samfund er der fremragende eksempler på talentudvikling. Men der er også eksempler på , at det sker ved hjælp af de 2 t´er, nemlig: tradition og tilfældighed. I det danske samfund er der en stærk tradition for social sammenhængskraft og lighedstænkning. Dét er godt, men der er altså nogle børn og unge som er noget helt særligt. Og nogle af dem får ikke hverken hjælp og opbakning!”
sagt af tidl. landstræner i håndbold og direktør i Team Copenhagen Leif Mikkelsen

Vi har her i landet taget initiativ til at etablere en række særlige talentcentre indenfor ballet, sport og musik.

Men netop vores lange tradition med sammenhængskraft og lighedstænkning gør at når talen falder på at etablere eliteskoler til særligt begavede børn og unge, så falder kæden helt af. Hvorfor ?

Er det ikke blot at gøre tingene halvhjertet og at forskelsbehandle talent ?

Du skal ikke skamme dig, Mand!

“En junidag for fem år siden står Anders i sit hus med en kæreste, en datter –  uden fast indtægt. Hans liv er netop blevet vendt på hovedet, da han som adm. dir. for familiens møbelvirksomhed (grundlagt 1967) må dreje nøglen om!”  

Ikke at lykkes med at opnå personlige målsætninger, kan for mange af os mænd være en slem pille at sluge.

At måtte kaste håndklædet i ringen og gå konkurs med en mangeårig familie virksomhed, ligger uden diskussion i en helt anden mental boldgade hvor kun de færreste af os er i stand til at tage de følelsesmæssige konsekvenser ind.

Forleden læste jeg om Anders som gik konkurs med sine forældres møbel virksomhed. En konkurs som affødte et familieslagsmål, en gæld i million klassen og i øvrigt betød at han måtte sælge ud af sine ejendele og låne penge af venner.

“Jeg troede at en konkurs var det værste . Nu har jeg prøvet det, og jeg er ikke bange mere!” citat Anders.

Idag ernærer Anders sig som håndværker og fotograf og hans mindset for fremtiden fortjener kun anerkendelse.  Anders har idag helt andre fix-punkter for et godt liv. Fix-punkter som meget mere fokuserer på personlige værdier fremfor materielle værdier og status.

“Det kan godt være, at det her er urealistisk, men jeg jagter stadig balancen mellem økonomi og frihed!” citat Anders 

Mange af os mænd har, ikke overraskende, sat kursen mod personlig succes – men her er det på sin absolutte plads at spørge: Denne personlige succes er den alene hængt op på evnen til at opfylde dine ønsker om materiel status , ny stor bil, båd, hus og luksusrejser ?

Drives du alene af et mål om at få flere, nyere og større statussymboler, beder jeg mindeligt dig om at stoppe op for al forskning fortæller at  statussymboler IKKE afføder personlig tilfredshed, måske lidt på den (meget) korte bane , men slet ikke på den lange bane.

Min lille øvelse til dig er denne:

Sæt dig med et stykke blankt A4 papir, giv dig god tid til at finde dine 5 vigtigste værdier i dit liv – værdier som nu og fremover skal danne grundlag for alt hvad du foretager dig – skriv disse ned på papiret. Hæng derefter papiret op et sted hvor du meget ofte vil se dette.

Jeg ser gerne en mail fra dig med dine 5 værdier og spiller meget gerne lidt coaching-mail-bold med dig om dine vigtige valg.

STAY SAFE & HAPPY

 

Inspiration (du bør læse): Børsen Executive den 20. juni 2019 – “Gik konkurs med familievirksomhed: Mange synes jeg er blevet gladere!”