Mer´ mening – mindre målrettethed, Mand!

“Konkurrencesamfundet fremmer med sine konstante krav om præstation og lykke en alt for stor og usund selvbevidsthed”!

Sådan lyder den fængende underoverskrift til den bog:  “Meningen med det hele”  som jeg netop har sat på min ønskeseddel.

Forfatteren ønsker med denne bog at starte et oprør mod tidens krav om præstation, optimering – og ikke mindst lykke. Et oprør jeg gerne melder mig aktivt ind i.

Selviscenesættelsen har nemlig også efter min mening taget overhånd og dette er sket på bekostning af hvad der for det enkelte individ giver mening.

“Vi skulle være verdens lykkeligste folk, og alligevel ser vi utrolig mange , der har ondt i sjælen. Det skyldes, tror jeg, at vi kigger det forkerte sted hen, når vi kigger efter lykken. For lykken findes inde i mig, mens meningen derimod skal findes et sted mellem mig og verden!”

Forfatterens budskab er, med baggrund i eksistentialismen, dette at vi som individer skaber os selv gennem handlinger.

At finde og fokusere på meningen med dit liv fremstår næppe nogen nem opgave. Men den gode nyhed er den at både i søgeprocessen – og når du har fundet den, meningen, så er du og dine ønsker og behov i absolut fokus.

For mig er meningen med livet dét helt nødvendige fundament som jeg står på, fungerer udfra, udvikler mig fra og jo mere tydeligt meningen med livet fremstår jo stærkere står og virker jeg i dagligdagen.

Jeg glæder mig meget til at denne bog rammer mit natbord.

citater er hentet fra foromtalen af bogen: “Meningen med det hele” af Jakob Holm, udgivet på Kristeligt Dagblads Forlag

Hvorfor to ører og kun én mund, Mand!

“Om vi står over for en kollega, en klient, en god ven eller vores partner, så sker det alt for ofte, at vi blot skiftes til at snakke – uden at lytte. 

Ovenstående citat har jeg hentet fra den bog som jeg lige nu er optaget af at læse. Bogen hedder “Broen til det andet menneske” er skrevet af psykolog, dr.phil. og professor Per Schultz Jørgensen.

At lytte aktivt og engageret er en betingelse for at du kan forstå og formidle.

Jeg har med min NLP-tilgang hele tiden fokus på dét at tale, tolke og lytte, som værende tre selvstændige discipliner med en dertil hørende bevidsthed om hvornår man udøver hvilken af disse tre.

Den momentant herskende Selfie-kultur foreskriver at vi som individer kun taler, helst om os selv, helst om det postive, kun føler behov for at tale – og ikke lytte.

Forfatteren har også dette statement : “Det er i mødet med andre mennesker, at vi bliver anerkendt og bekræftet i hvem vi er”.

Her er jeg stensikker på at forfatteren mener det fysiske møde – ikke på SoMe-mødet.

 

Nye regler kan koste dig dyrt, Mand!

Reglerne for, hvordan huset, bilen og formuen skal deles efter skilsmisse er blevet ændret. Det giver nye muligheder, men betyder også, at en ægtefælle kan ende med størstedelen af fælles bolig, uden at man har aftalt det!

Desværre viser tallene at noget over halvdelen af alle ægteskaber her i landet ender i skilsmisse.

Det parbrud som følger i halen på skilsmissen udløser nemt konflikter – konflikter som slet ikke behøver ammunition udefra for at risikere at eksplodere.

Udover samkvemsaftalen omkring børns kommende bo- og levevilkår så er bodelingen det element som nemt kan få parbrudet til gå helt og fuldstændig i sort.

Bodelingen er den helt uundgåelige konsekvens af skilsmissen og hér er det at du skal være opmærksom på at der 1. janaur 2018 trådte nye regler i kraft.

Kerneproblematikken er denne: Hvis din ægtefælle har brugt enten en arv eller pengegave , der for begges vedkommende som hovedregel er særeje, så kan ægtefællen nemt ende med at få legitim adgang til størstedelen af jeres til dato fælles bolig.

Lad mig komme med dette eksempel:  Et par ønsker at købe en ny fælles bolig. Begge ønsker at indskyde 300.000 kr i denne nye fælles bolig. Hendes indskud kommer fra en arv (særeje)fra sin far. Hans indskud stammer fra salg af andelsbolig. Hvis nu parret på et tidspunkt havner i en skilsmisse og de ikke var opmærksomme på disse nye regler, så ville kvinden i dette eksempel have legitim ret til 75% af friværdien i fællesboligen.

Det virker hverken fair eller rimeligt, dét kan vi vist nemt blive enige om. Men sådan kan konsekvensen af de nye regler altså virke.

Juridiske rådgivere med spidskompetencer på netop dette felt ser to måder at undgå denne utilsigtede situation, nemlig at der oprettes en ægtepagt eller den anden løsning,  gå i banken og låne pengene.

Jovist,  er det dyrt at låne i banken, men alternativet kan altså bli´ endnu dyrere.

 

Kilde: Dagbladet Børsen – Penge , mandag den 15. august 2018

Gør nu noget med dunken, Mand!

  • Dunke bruges dagligt til at transportere og opbevare væsker af alle slags.
  • Dunke er også noget mange mænd dagligt transportere rundt på – ikke som forventet i hænderne, men på maven!

Overvægt er nu næsten lige så almindeligt som normalvægt blandt voksne. Det viser en nordisk befolkningsundersøgelse af kost, fysisk aktivitet og overvægt, som DTU Fødevareinstituttet har stået i spidsen for.

Overvægt har især ramt danske mænd, og der er stadig flest over-vægtige danske mænd – 56 procent mod 38 procent af kvinderne. Dog skal det desværre konstateres at kvinderne haler ind på mændene.

Både nationalt og internationalt fortæller analyser at vi mænd synes at være sundhedsmæssigt markant mere sårbare end kvinder. Vi ved at vi mænd har dobbelt så stor dødelighed af hjertekarsygdomme ift. kvinder.

Derfor er det vel helt på sin plads at råbe vagt i gevær – på sin plads at lægge an til affyring af særlige initiativer hos den enkelte overvægtige mand men også  i sundhedssektoren – til indsatser som bortskaffer dunken og derved øger både livskvalitet – og livslængden!

At dunke bruges som et kraftfuldt udtryk når man i basketball hamrer bolden hårdt ned i kurven – og derved scorer.

Jeg dunker dette budskab ud i æteren – Gør nu noget med dunken, Mand

 

Tænk dig nu godt om , Mand!

  • Tre bjergbestigere har mistet livet på det franske bjerg Mount Blanc! – på dette bjerg er der gns. mellem 80-100 redningsaktioner årligt!
  • Ekstremcykelrytteren Anders Tesgaard, der i 2015 blev ramt af en bil under et cykelløb i USA (Race Across America), er fredag afgået ved døden.
  • Fem personer er omkommet efter en ulykke i de østrigske alper. En sjette person er kørt til et hospital!

Tragiske overskrifter som disse rammer os desværre oftere og oftere. De skal ses som en konsekvens af den ekskalerende trang til ekstremsport.

Ikke overraskede er antallet af ekstremsport events både nationalt og internationalt også eksploderet i de seneste år – det samme kan desværre siges om antallet af ulykker og redningsaktioner!

Ekstremsport er blevet et personligt mål for rigtig, rigtig mange mænd uanset fysiske eller psykiske kompetencer.

I et samfund, hvor kvinder får stadig mere magt, både professionelt og privat, bruger flere mænd ekstremsportsgrene som ironman-disciplinen til at kompensere for det tabte terræn til kvinderne. kilde: Dagbladet Politikken den 23. august 2013

Ekstremsport – mange mænd (og langt færre kvinder) har idag brug for at sætte abnorme krav til sig selv. Brug for at presse kroppen til præstationer, der ligger langt ud over grænserne for det helbreds-mæssigt mulige – og forsvarlige.

“Vi er som mennesker indrettet på den måde at der hele tiden skal ske noget nyt. Når man først har klaret én udfordring, er den ikke interessant længere. Det er for eksempel de færreste der gider gennemføre 20 maratonløb. Der vil ske det samme med andre aktiviteter som vi har set med de hårde 100-kilometerløb som blev populære for 20-25 år siden. Når tilstrækkeligt mange har prøvet kræfter med sportsgrenen, begynder de at efterspørge en ny udfordring,”  citat: Michael Voight, professor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.

Ekstremsport, må derfor siges for den moderne danske mand at være blevet til et “must have” – som skal stå på CV´et for at afspejle personlig overskud og succes.

MEN ALTSÅ: ekstremsport er ikke for hvermand. Ekstremsport kræver en megastærk grundkondition, kræver lang og intensiv træning, kræver at du besidder en jernvilje og stærk psyke – og dette er vi ikke alle i besiddelse af.

Derfor min appel til dig: Hvis du overvejer ekstremsport – tænk dig rigtig godt om inden du snører skoene første gang!

 

 

 

 

Jeg har tanket op – Har du, Mand?

“Vi kan som individer inddeles i 3 kategorier når det gælder vores tidsforbrug, nemlig: Tidsoptimister, Tidsrealister og Tidspessimister – langt de fleste af os tilhører (desværre) den første gruppe!”

I morgen er det mandag , en ikke helt almindelig mandag. I morgen er vi rigtig mange som igen vender tilbage til arbejdspladsen efter ferien.

Ferier er tænkt som perioder hvor du både mentalt og fysisk kan slappe af fra hverdagen, hvor du får nye spændende indtryk og oplevelser – hvor du måske vigtigst af alt får tanket masser af ny energi til den kommende periode.

Desværre oplever flere og flere ferieperioden som mindst ligeså stressende og belastende som hverdagen. Ambitionerne om ferieoplevelser overdrives. Planerne for ferieoplevelser blir alt, alt for ambitiøse. Dette kan nemt resultere i ellers helt unødvendige konflikter og nedbrud.

Det betyder blot at du drænes for din (aller)sidste energi og ikke som ellers tiltænkt får tanket op. Derfor er du i overhængende fare for at møde endnu mere mentalt nedslidt i morgen – dét er hverken du selv eller din arbejdsgiver tjent med.

Som de Tidsoptimister langt de fleste af os er, så har vi en eminent evne til at planlægge vores tid benhårdt – uden tid til pauser, med det kedelige resultat at vi oplever fiasko.

For at opfylde vores benhårde aktivitetsplanlægning skal vi indkalkulere 40% tom tid – dette for vi realistisk set kan nå det vi har sat os for.

Tankevækkende – og måske læring til brug for planlægning af din næste ferie.

Kilder: Min ferielæsning: “Succestyranniet – og vejen ud” af Emilia van Hauen samt “Stå Fast – et opgør med tidens udviklingstrang” af Svend Brinkmann

Tank op i naturen, Mand!

Silkeborg Søerne, skovene omkring, Sindbjerg, Stovbjerg og Sejs Snævringen

Jovist, jeg er velsignet med en fantastisk fauna og alsidig natur lige udenfor min fordør – og jeg bruger den gerne og ganske ofte.

Som idag hvor jeg har taget en solo MTB-tour i nævnte område og når jeg, for det meste sammen med min dejlige hustru, løber i skovene som blot ligger 10 min løb fra fordøren.

Det er ofte sagt at man(d) kan (gen)finde den psykiske og fysiske form ude i naturen og dét for meste ganske gratis. Det eneste det kræver af dig er at du tager initiativ, ifører dig noget praktisk tøj – og kommer ud.

Forskere ved det britiske University of Exeter har undersøgt sammenhængen mellem 10.000 menneskers psykiske helbred og deres bopæl og de fandt, at folk, der bor tættere på grønne områder oplever større psykisk ligevægt.

Hollandske forskere konkluderede ligeledes i 2009 at forekomsten af en række sygdomme som f.eks. migræne, astma, sukkersyge og angst var lavere hos mennesker, der boede mindre end en kilometer fra et grønt område.

Jeg har hørt rigtig mange i mit netværk lovprise naturen, især den som ligger en lang og kostbar flyvetur væk.

Men altså – Lige udenfor din egen fordør ligger den, den skønne grønne natur og venter på at du bruger den. Naturen har så meget at byde dig når blot du kommer ud.

Om du cykler, går eller løber er fuldstændig ligegyldigt – udbyttet er det samme. Du får renset krop og sjæl, får tanket ny energi og dermed gør du dig igen klar til at møde hverdagens stress og jag.

Ses vi ikke snart derude ?

Glæder mig til gensynet, Mand!

‘Den slappe, utrænede Muskel forrader sig ved hver Bevægelse og handicapper Personen baade legemlig og sjælelig, idet der i Tilrettelæggelser og Overvejelser ustandselig maa regnes med et Mindremaal af Kræfter. Hvor langt friere er ikke det Menneske stillet, der disponerer over en veltrænet og veludviklet Muskeldragt, set baade fra Skønheden, Sundheden, Velværet og Arbejdets Side. En Mands Selvtillid og Bevægelsesfrihed er i høj Grad afhængig af hans fysiske Tilstand.’

Torsdag aften byder på gensyn med Rigtige Mænd gutterne (minus een enkelt) – et gensyn som jeg absolut ser frem til.

 “En sund sjæl i et sundt legeme!” sådan lyder et berømt citat fra fortiden med stor relevans også for fremtiden. Dette citat stammer oprindeligt fra Kaptajn Jespersen som introducerede stavgymnastikken for os danskere helt tilbage i 1934.

Hvorfor netop dette citat så dukker op hos mig og i sammenhæng med Rigtige Mænd vender jeg tilbage til om lidt.

Ideen til stavgymnastik programmet fik Kaptajnen under slidsomt og tungt havearbejde. Efterfølgende følte han stort behov for øvelser til at løsne op for de stive og slidte muskler.

Kaptajn Jespersen var datidens guru indenfor idræt, mental og fysisk sundhed og almen dannelse. I dag hedder guruerne Jacob Søndergaard og Chris MacDonald.

Den Vilje- og Muskeltræning, der nødvendigvis maa gaa Haand i Haand med Bestræbelsen for at have sin Journal i Orden, vil medføre en sjælelig og legemlig Træning og Hærdning, der nok skal borteliminere den Veghed, sjælelige Sarthed, Blødagtighed og Selvopgivelse, som i Almindelighed præger det utrænede Menneske.

Jeg er vældig nysgerrig på at se om Rigtige Mænd gutterne har kunnet fastholde motivationen og den deraf følgende nødvendige fysiske indsats for at opnå den ønskede forandring efter at kameraerne blev slukket.

Tilbage til citatet som altså lyder: En sund sjæl i et sundt legeme. Citatet er nøglen til at lykkes med forandring – hvorfor nu det ?

Fordi enhver forandring udspringer af et tænkt behov. Om du lykkedes med forandringen styres alene af din evne til at tænke, visualisere og motivere dig hele vejen frem til (del)målet.

Jeg har fulgt alle programmerne med Rigtige Mænd 1 + 2 og har som TV-seer savnet at få et dybere indblik i den mentale træning og vejledning som nødvendigvis må have fulgt med en så drastisk fysisk forandring.

For min pointe er, initieret af Kaptajn Jespersen citatet, den at det psyken og din mentale styrke og vedholdenhed som er drivkraften og brændstoffet i enhver forandring. Uden denne ingen forandring.

Citater stammer fra Kaptajn Jespersens bog “Stavsystemet” som udkom i 1934.

Her er deprimerende “nyt”, Mand!

At mænd generelt har et dårligere helbred end kvinder er kendt stof. At mænd fylder mere end kvinder i selvmordsstatistikkerne er desværre også veldokumenteret.

Jeg bekymres alligevel af nye tal fra Center for Selvmordsforsking fordi disse dokumenterer at midaldrende mænd er i højere risiko for at begå selvmord end stort set alle andre aldersgrupper i befolkningen.

Undersøgelsen som jeg refererer til har haft fokus på mænd i aldersgruppen  40-59 år.

450 af 600 selvmord som årligt begåes her i landet, begås af mænd, omkring 200 af disse begås af mænd mellem 40-59 år. Det betyder at ca. 30% af alle selvmord i Danmark begås af mænd i denne aldersgruppe.

Ensomhed er iflg. undersøgelsen den største enkeltstående faktor som kan føre til selvmord. Mænd som er førtidspensionister eller kontanthjælps-modtagere er markant overreprænsenteret i selvmordstallene.

Mændenes selvopfattelse af sig selv som stærke machomænd og skaffedyr spiller desværre stadigvæk også en stor rolle.

At være i job – at have en partner fremhæves ikke overraskende som de stærkeste beskyttelsesfaktorer mod selvmord.

En anden og vigtig beskyttelsesfaktor er relationer. Noget så simpelt som at være regelmæssig sammen med sine venner mindsker risikoen for selvmord betydeligt.

Alt sammen ikke breaking news – men stærkt alarmerende og bekymrende.

 

Er du compassion fokuseret, Mand ?

Kongstanken i compassion fokuseret ledelse er, at al ledelse starter med selvledelse. Når en leder forstår egne og andres reaktioner og samtidig evner at agere på den forståelse , vil der blive frigjort kræfter, som motiverer både leder og medarbejder til at nå det fulde potentiale.

… Ved det godt, sik´ n lang smøre – en smøre som måske ikke umiddelbart forståes. Men lov mig, og det for din egen skyld,  læs denne sætning igen og igen, til den sidder fast i din hukommelse.

Sætningen er højrelevant både for dig som har en lederfunktion på din arbejdsplads, men bestemt også for dig som person fordi du dagligt (u)bevidst udøver selvledelse.

I denne weekend besøgte jeg Ordkraft 2018 i Kulturhuset Nordkraft i Aalborg. Ordkraft 2018 er en bogmesse og her fandt jeg en bog som talte meget tydeligt til mig.

Bogen har titlen: Compassion fokuseret ledelse – bundlinje gennem selvledelse og medfølelse (2015). Forfatteren hedder Michael Andersen er uddannet på Harvard Business School og INSEAD. Han har gennem mange år studeret psykologiske dynamikker i erhvervslivet.

Jeg citerer fra bogen:  “Compassion fokuseret ledelse understøtter også en bæredygtig og langtidsholdbar high performance kultur hos de enkelte medarbejdere, da de ikke længere bliver udsat for det høje selvværds bagside af medaljen, som i yderste konsekvens er livstruende.”

Rigtig mange mænd er konkurrenceorienteret og vil derfor altid stræbe efter at gøre alt bedst muligt – både for sig selv og for fællesskabet.

B:S. har jeg tidligere citeret for at sige dette: ” Du kan ikke være noget for andre før end du er noget for dig selv ”

Denne bog følger her op med den, for mig, ultravigtige præmisse at al succesfuld ledelse har sin bund i dyb selvindsigt og empati.

Derfor taler denne bog så tydeligt til mig.