Det er sgu helt galt, Mand!

Tendensen bare fortsætter. Der vedbliver med at komme flere og flere hjemløse.

Faktum er stadig det, set med maskuline briller, super nedslående at ca 75-80% af alle hjemløse i dette land er mænd. Sådan har det været i mange år og intet tyder på det vender – desværre.

“Tidligere var hjemløshed et storbyproblem. Men efterhånden har det også bredt sig til mellemstore byer!” citat: Lars Benjaminsen, Seniorforsker

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Vive) har netop offentliggjort en ny og opdateret optælling af hjemløse i dette land.. Denne fortæller bl.a. om en stigning blandt de helt unge og blandt kvinder.

Housing First konceptet som har været den foretrukne model i kommunerne har altså ikke virket. Så når eksperterne her igen ifm denne nyeste optælling råber på flere betalbare boliger til udsatte borgere, så må jeg barsk konkludere at vendepunktet og dermed løsningen på den stigende hjemløshed ikke ses forude.

I forsøget på at vende denne kedelige samfundsudvikling spiller mange frivillige organisationer en meget vigtig rolle. Landet over arbejder disse benhårdt på at støtte op om udsatte borgere således at de ikke starter en sociale deroute.

Men ved Gud om ikke den nuværende regering er i fuld gang med at sabotere dette livsvigtige frivillige sociale arbejde.

Hvordan det ?

I et nyt udspil fra regeringen til den kommende finanslov lægges der op til at fjerne de frivillige foreningers momsrefusion/-fritagelse. Dette skønnes at koste foreningerne samlet set ca 155 mill kr. Penge som i stedet skal bruges til at finansiere i ny kontrolinstans i SKAT.

Vi er nærmest chokerede over hvad regeringen her lægger op til. Dette udspil er et signal om at regeringen er bedøvende ligeglad med den indsats, som tusindvis af frivillige danskere lægger for dagen for at sikre den velfærd, vi har!”  citat: direktør Nis Peter Nissen, Alzheimerforeningen

Ta´ den Mand, Her ser du så det værste og mest asociale politiske indspil i nyere tid.

Løkke, Pape & Co. Dét her er jeres suverænt største politiske selvmål længe – Punktum.