Tro på noget, mand!

 

“Nye 2016-tal viser rekord i antal udmeldelser af folkekirken. Særlig slemt var det i andet kvartal af sidste år hvor Ateistisk Selskab kørte en kampagne!”

Sidste år meldte 24.728 personer sig ud af den danske folkekirke.og det er ifølge tal fra Danmarks Statistik næsten dobbelt så mange som gennemsnittet de sidste 10 år. Eksperter forudsiger at denne tendens vil fortsætte.

Jeg spørger umiddelbart mig selv om vi danskere er blevet letkøbte ofre for “tilbuds” kampagne og reklame slogans også når det gælder vores eksistentielle grundopfattelse.

Vi eksponeres dagligt for mega mange kommercielle reklamebudskaber – budskaber som ofte både er forsimplet og forenklet. Årsagen hertil er den at vi ellers ikke ville afse tid til at forholde os dertil.  Ofte er vi afvisende overfor disse enkle kommercielle budskaber  – men dét til trods så agerer vi alligevel ofte (bevidst eller ubevidst) som afsenderen ønsker at vi skal gøre.

“samtidig betyder individualiseringen af samfundet også, at folk er blevet mere opmærksomme på deres religiøse tilhørsforhold!” citat: Astrid Krabbe Trolle, forsker i danskernes holdninger til religion og folkekirken ved Københavns Universitet.

Desværre ser det også for mig ud som om at vi både som samfund og som individer har tabt, eller endog måske (u)bevidst fravalgt, lysten til fordybelse og istedet forfalder til hurtige løsninger når “ting” fremstår uheldige, utilsigtede eller uforståelige for os.

Er det tilfældet så er vi blevet ofre for en påvirkelighed som også frarøver os noget af vores ellers så hårdt tilkæmpede individualitet og selvstændighed.

Hvis ikke du tror på noget, så mangler du noget! – du mangler et, for mig at se, vigtigt element i dit liv – du mangler dét element som fra tid til anden kan forklare dig det ellers uforklarlige..

Jeg tror på vigtigheden i at tro på noget som fremstår større end mig selv og jeg ved uden min tro ville jeg føle mig som et mentalt amputeret menneske.

 

 

 

Far, Hvornår kommer mor hjem fra arbejde?

 

Samlivet med en karrierekvinde åbner op for nye sider af faderskabet, viser en ny ph.d. afhandling. For når konen /kæresten har en krævende lederstilling, vælger nogle mænd at skrue ned for egen karriere og dermed op for faderrollen.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er andelen af kvinder som lever sammen med en lavere uddannet partner, steget fra 20% i 1986 til 35% i 2012.

Tal (2012) fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser at 30% af kvinderne i et parforhold tjener mere end deres mænd. Dette mod kun 14% i midten af 1980´erne.

Alle nye trends og tendenser har til dato været karakteriseret ved at nogle løb forrest og viste vejen frem for alle os andre.

Sådan er det også når morgendagens mand viser alle os andre mænd vejen til en ny og anderledes mere aktiv og engageret faderrolle..

“Jeg er mere hjemme end min kone, fordi jeg gerne vil!” , citat en af morgendagens mænd

Kendetegnede for alle nye strømninger, trend og tendenser som bundfæller sig i vort samfund er at når tilpas mange front-runners har vist os vejen, så kommer der hurtigt og vedvarende flere og flere followers til for så til sidst, sammen, at have skabt en accepteret og fastgroet norm for i dette tilfælde faderrollen.

“Det er gået op for mange danske mænd, også dem, der gerne vil gøre karriere, at de ikke vil snyde sig selv for det tætte samvær med deres børn, mens børnene er helt små!”  sagt af Mandeforsker Kenneth Reinicke, Roskilde Universitet.

Jeg understøtter til fulde denne udtalelse. For som mandecoach møder jeg:

1. mange ældre mænd (i en livskrise) til nu voksne børn som idag fortryder deres ringe tilstedeværelse mens børnene var små.

2. mange af morgendagens mænd som i forbindelse med parbrud oplever store og tunge mentale udfordringer. At skulle undvære sine børn i halvdelen af tiden opleves i meget høj grad som et stort personligt svigt ift. faderrollen. Netop følelsen af svigt overfor børnene er det af de emner som jeg taler allermest om med morgendagens mand.

Vi (ældre) mænd som blot er tilskuere til morgendagens mand fordi vi ikke længere har (små) børn at passe kan supportere denne udvikling ved at agere aktive followers, ved først og fremmest  at acceptere og anerkende mandens valg og ikke som vi ellers hurtigt kan forfalde til at betvivle og underkende mandens frie valg.

 

Hvor langt vil du gå, mand?

Tre børn, Tre brud/pauser i ægteskabet,.Dette tilsat andre dyrekøbte erfaringer med parforholdet, Det er ingredienserne i Søren og Karen 35-årige parforhold.  Et parforhold som den dag idag stadigvæk findes – nu stærkere end nogensinde!”

Hvor langt vil jeg gå for at bevare og/eller reetablere mit skibbrudne parforhold?

Netop det spørgsmål har mange mænd (og kvinder) stillet sig selv forud for en tung beslutning.

Jeg er langt fra den eneste, og ej heller den sidste, som har forliste ægteskaber bag mig. – og jeg næppe den eneste som har hørt udsagnet om det skulle knibe med vores vilje til at kæmpe for at redde og reetablere parforholdet – Vi beskyldes derimod af nogle fagfolk for at være for hurtige på aftrækkeren ift. at opgive parforholdet.

Inden da skulle Karen og Søren igennem krise nr to. Den kommer i 1996 efter en rolig men også slidsom periode hvor yderligere to børn er kommet til med kort tids mellemrum. Karen havde nærmest ikke sovet i halvandet år og hun følte sig flad og bundet af en hverdag fyldt med trivielle pligter. Oveni dette skulle et nyindkøbt sættes istand.. Dette efterlod ikke megen plads til at pleje ægteskabet!”

Alle der har prøvet at gennemføre et parbrud (med og uden børn) ved ganske udmærket hvor resursekrævende og mentalt belastende det er.

Som mandecoach har jeg været helt på bølgelængde i mødet med mange mænd for hvem det praktiske mht bodeling osv. slet ikke har været det værste. Derimod har det emotionelt og mentalt været meget belastende at måtte erkende det nederlag det føles som når parforholdet må ophøre – et nederlag som desværre for en hel del mænd også kan være starten på en social deroute.

Analyser fortæller at hele 8 ud af 10 parbrud idag sker på kvindens initiativ. Dette efterlader ikke overraskende ofte manden i både chok og sorg.

Det er tillige kendt stof at mange mænd udmærket registrerer at parforholdet langt fra kører optimalt. Desværre får dette ikke mændende til proaktivt at ville søge forandring for at forbedre.. Tværtimod stikkes hovedet i busken i håbet om at hverdagen genindfinder sig, hvilket den langt fra altid gør.

Derfor står mange mænd både chok- og sorgramt tilbage – derfor rammes mænd også ofte af en mental og praktisk handlingslammelse.

Vil du undgå dette scenarie så er det på sin plads løbende at pulsmåle dit parforhold – og ikke mindst ta´ ´handling på evt. store såvel som små krisetegn. .  .

Inspiration & Citat hentet fra artiklen ” Kærlighed er at turde stole på, at det altid bliver godt igen!” Kristeligt Dagblad den 10. februar 2017

 

 

Tjek dig selv, Mand!

 

Mænd kommer for lidt, for sent til lægen og dør for tidligt.

Tjekdigselvmand.dk er et hurtigt redskab til at opdage de vigtigste  signaler fra kroppen.

Indholdet på Tjekdigselvmand.dk er udarbejdet af Netdoktor i samarbejde med speciallæge i almen medicin Leif Skive og chefpsykolog Svend Aage Madsen.

Talrige undesøgelser fortæller desværre samme nedslående resultat nemlig at vi mænd lever et farligere liv end kvinder – vi kommer oftere til skade og vi dør langt tidligere.end nødvendigt.

Jeg har berørt dette emne før og gør det her gerne igen simpelthen ud fra min betragtning om at netop dette vigtige budskab ikke kan gentages for tit.

Det er kendt stof at mange af os mænd oftest vælger at skåne samleveren for vores bekymringer om egen sundhed og sygdom. Vi putter i stedet gerne med symptomerne, Vi vælger desværre også ofte at bagatellisere de første symptomer på noget som kan risikere at udarte sig til noget alvorligere..

Fra mine “Kom Videre Mand” grupperforløb samt mine talrige face-2-face samtaler med mænd registrerer jeg dog en stigende vilje og lyst til at fokusere på egen sundhed. Men der er stadig plads til forbedring.

Så Mand:  Ta´ lige og Tjek Dig Selv! – din samlever, din familie vil elske dig for det.

Stay Safe