Løft gerne glasset – Lad bilen stå, Mand!

 

Vidste du dette:  Ni ud af ti spritbilister er mænd!

Julefrokosterne fejres netop nu flittigt rundt omkring i det ganske danske land.

Arbejdskolleger og familiemedlemmer finder sammen for at tilbringe hyggelige og selskabelige timer i hinandens gode selskab..

God mad nydes i rigelige mængder – det samme sker med mængden af alkohol.

Lad os her for et kort øjeblik “glemme” de vægtproblemer og konflikter som indtagelse af al for megen alkohol kan afstedkomme og istedet fokusere på noget  langt mere alvorligt,

I denne søde julefrokosttid skal vi fragtes til og fra julefrokosterne. Den kollektive trafik gør sig netop i denne tid særlig umage for at imødekomme vores transport behov – også i de meget sene nattetimer.

Men desværre er det ikke alle der vælger en kollektiv trafikløsnng på vejen hjem fra den ellers hyggelige julefrokost.

Denne tid er højtid for spritkørsel – og her Kære Mand er vi desværre solidt overrepræsenteret. Uha føj!

Sidste år generhvervede 4.300 dømte spritbilister deres kørekort efter udstået straf. 88% af disse var mænd.

En analyse fra Rådet for Sikker Trafik fortæller også at vi mænd drikker mere end kvinder når vi er til julefrokost – OG Vi mænd tager flere chancer ifm julefrokosten og er derfor også  involveret i flere spritulykker end kvinder.

Altså lige for at vi ikke glemmer dette sørgelige faktum:  Ni ud af ti spritbilister er mænd! – Stof til eftertanke. Det er vist på høje tid at denne tendens ændres

Løft gerne dit glas, men lad nu bilen stå.

Du ønskes en rigtig Glædelig & Trafiksikker Jul, Mand

 

 

inspiration: Rådet for Sikker Trafik

At hjælpe er ikke at give gode råd!

Aldrig har så mange danskere søgt råd og vejledning hos terapeuter og coaches som nu.

Denne massive søgning skyldes mange faktorer men fælles for dem ligger en herskende utilfredshed med egen nuværende eksistens og livskvalitet.

Ønsket blandt rigtig mange som søger hen til terapeuter og coaches er at få konkrete quick-fix råd til hvordan og hvorledes denne nuværende utilfredsstillende eksistens kan forandres til noget ønsket og forvenligt bedre.(set fra modtageren synspunkt)

Men her er det at risikoen for fiasko og frustration hos begge parter nemt kan opstå. For gode råd er langt fra altid velkomne eller virkningsfulde.

Endvidere gælder disse tre grundvilkår:

1. Skal man rådgive et andet menneske bliver det nemlig både krævende og kompliceret. For at kunne rådgive skal man kende til alle de faktorer som er i spil hos den som søger råd – og dét gør rådgiveren næppe.

2. Skal/vil man påtage sig rollen som rådgiver så fordrer det vel også en enighed mellem parterne om at man som rådgiver er både klogere, mere vidende og erfaren end den som modtager råd.

3. Som rådgiver har man ingen (u)formel magt på modtagerens eksistensvilkår (liv, død, tab, kærlighed, arbejde).

Sidst men ikke mindst som rådgiver vil man meget, meget ofte opleve en modstand mod råd -opleve et manglende ejerskab på de personlige indsatser som altid følger med et råd.

Men hvordan hjælper du så et andet menneske ?

Min egen NLP-tilgang som coach bygger på at spørge , spørge og spørge indtil b.la.:

  1.  fremherskende grundfølelser som f.eks. glæde, sorg, vrede, frygt, usikkerhed
  2. hvad ønsker du dig fremover ?
  3. hvad gør du nu og her for at forandre og forbedre ?
  4. hvad vil du fremover gøre for at forandre og forbedre ?

Min oplevelse som coach er at de virkelig virkningsfulde råd , ja dem har du selv – Du skal blot have min hjælp til at finde frem til disse.

 

Inspirationskilde:- bogen  “At være der hvor du er – opmærksomhed, grænser og kontakt i den hjælpende samtale!” – forfatter er Bent Falk

En underlig onsdag!

På dagen hvor årets første rigtige snefald rammer Danmark, får ordet klimaforandringer en helt ny, uventet og udvidet betydning.

For mon ikke også at vi på den storpolitiske scene kan forvente massive klimaforandringer i nær fremtid!

Newspaper covers show shock of Trump’s upset victory – Headlines from papers like the New York Times, Washington Post, and Wall Street Journal reflected the shock of the president-elect’s upset victory over Hillary Clinton, who led in almost every major public opinion poll nationally. – Kilde: Business Insider

Det er vel næppe nogen overdrivelse at sige at verden nu venter spændt og noget (sagt på jysk) nervøst på hvad der nu vil ske.

Det er velkendt at forandringer mødes med modstand og altid giver anledning til uro og bekymring. Jo større forandringer som stilles os borgere i udsigt , jo større er/bliver vores uro og bekymring. Dette velkendte adfærdsmønster er især i fokus når talen falder på de forandringer som vi må forvente komme fra USA´s  nyvalgte præsident, Donald Trump.

The Government of Canada’s immigration website crashed on Tuesday night as the US election results were rolling in. The site went down about 10:30 p.m. ET on Tuesday, and there was intermittent accessibility after that.  Kilde: Business Insider

Som verdensborgere har vi før bevidnet protestvalg. Vi har før valgt at tro på at nogle udefrakommende kendisser kunne og ville forandre og forbedre. For vi har tidligere i den politiske verden set kendisser træde ind på den verdenspolitiske scene og dér love forandringer af det etablerede politiske system.

 

Kernespørgsmålet som hele verden vil stille i dagene derpå er: Tror vi som verdenssamfund på at USA´s nyvalgte præsident kan og vil forandre for at forbedre?

Når kommende præsident Donald Trump siger:” I will make USA great again!” hvilke forandringer ligger der så virkelig realpolitisk gemt og  underforstået i dette udsagn?

Forandringer er vi som verdenssamfund klar over er på vej – Forbedringer er vi derimod nok meget i tvivl om vil indtræde.