Glæder mig til gensynet, Mand!

‘Den slappe, utrænede Muskel forrader sig ved hver Bevægelse og handicapper Personen baade legemlig og sjælelig, idet der i Tilrettelæggelser og Overvejelser ustandselig maa regnes med et Mindremaal af Kræfter. Hvor langt friere er ikke det Menneske stillet, der disponerer over en veltrænet og veludviklet Muskeldragt, set baade fra Skønheden, Sundheden, Velværet og Arbejdets Side. En Mands Selvtillid og Bevægelsesfrihed er i høj Grad afhængig af hans fysiske Tilstand.’

Torsdag aften byder på gensyn med Rigtige Mænd gutterne (minus een enkelt) – et gensyn som jeg absolut ser frem til.

 “En sund sjæl i et sundt legeme!” sådan lyder et berømt citat fra fortiden med stor relevans også for fremtiden. Dette citat stammer oprindeligt fra Kaptajn Jespersen som introducerede stavgymnastikken for os danskere helt tilbage i 1934.

Hvorfor netop dette citat så dukker op hos mig og i sammenhæng med Rigtige Mænd vender jeg tilbage til om lidt.

Ideen til stavgymnastik programmet fik Kaptajnen under slidsomt og tungt havearbejde. Efterfølgende følte han stort behov for øvelser til at løsne op for de stive og slidte muskler.

Kaptajn Jespersen var datidens guru indenfor idræt, mental og fysisk sundhed og almen dannelse. I dag hedder guruerne Jacob Søndergaard og Chris MacDonald.

Den Vilje- og Muskeltræning, der nødvendigvis maa gaa Haand i Haand med Bestræbelsen for at have sin Journal i Orden, vil medføre en sjælelig og legemlig Træning og Hærdning, der nok skal borteliminere den Veghed, sjælelige Sarthed, Blødagtighed og Selvopgivelse, som i Almindelighed præger det utrænede Menneske.

Jeg er vældig nysgerrig på at se om Rigtige Mænd gutterne har kunnet fastholde motivationen og den deraf følgende nødvendige fysiske indsats for at opnå den ønskede forandring efter at kameraerne blev slukket.

Tilbage til citatet som altså lyder: En sund sjæl i et sundt legeme. Citatet er nøglen til at lykkes med forandring – hvorfor nu det ?

Fordi enhver forandring udspringer af et tænkt behov. Om du lykkedes med forandringen styres alene af din evne til at tænke, visualisere og motivere dig hele vejen frem til (del)målet.

Jeg har fulgt alle programmerne med Rigtige Mænd 1 + 2 og har som TV-seer savnet at få et dybere indblik i den mentale træning og vejledning som nødvendigvis må have fulgt med en så drastisk fysisk forandring.

For min pointe er, initieret af Kaptajn Jespersen citatet, den at det psyken og din mentale styrke og vedholdenhed som er drivkraften og brændstoffet i enhver forandring. Uden denne ingen forandring.

Citater stammer fra Kaptajn Jespersens bog “Stavsystemet” som udkom i 1934.

Her er deprimerende “nyt”, Mand!

At mænd generelt har et dårligere helbred end kvinder er kendt stof. At mænd fylder mere end kvinder i selvmordsstatistikkerne er desværre også veldokumenteret.

Jeg bekymres alligevel af nye tal fra Center for Selvmordsforsking fordi disse dokumenterer at midaldrende mænd er i højere risiko for at begå selvmord end stort set alle andre aldersgrupper i befolkningen.

Undersøgelsen som jeg refererer til har haft fokus på mænd i aldersgruppen  40-59 år.

450 af 600 selvmord som årligt begåes her i landet, begås af mænd, omkring 200 af disse begås af mænd mellem 40-59 år. Det betyder at ca. 30% af alle selvmord i Danmark begås af mænd i denne aldersgruppe.

Ensomhed er iflg. undersøgelsen den største enkeltstående faktor som kan føre til selvmord. Mænd som er førtidspensionister eller kontanthjælps-modtagere er markant overreprænsenteret i selvmordstallene.

Mændenes selvopfattelse af sig selv som stærke machomænd og skaffedyr spiller desværre stadigvæk også en stor rolle.

At være i job – at have en partner fremhæves ikke overraskende som de stærkeste beskyttelsesfaktorer mod selvmord.

En anden og vigtig beskyttelsesfaktor er relationer. Noget så simpelt som at være regelmæssig sammen med sine venner mindsker risikoen for selvmord betydeligt.

Alt sammen ikke breaking news – men stærkt alarmerende og bekymrende.

 

Er du compassion fokuseret, Mand ?

Kongstanken i compassion fokuseret ledelse er, at al ledelse starter med selvledelse. Når en leder forstår egne og andres reaktioner og samtidig evner at agere på den forståelse , vil der blive frigjort kræfter, som motiverer både leder og medarbejder til at nå det fulde potentiale.

… Ved det godt, sik´ n lang smøre – en smøre som måske ikke umiddelbart forståes. Men lov mig, og det for din egen skyld,  læs denne sætning igen og igen, til den sidder fast i din hukommelse.

Sætningen er højrelevant både for dig som har en lederfunktion på din arbejdsplads, men bestemt også for dig som person fordi du dagligt (u)bevidst udøver selvledelse.

I denne weekend besøgte jeg Ordkraft 2018 i Kulturhuset Nordkraft i Aalborg. Ordkraft 2018 er en bogmesse og her fandt jeg en bog som talte meget tydeligt til mig.

Bogen har titlen: Compassion fokuseret ledelse – bundlinje gennem selvledelse og medfølelse (2015). Forfatteren hedder Michael Andersen er uddannet på Harvard Business School og INSEAD. Han har gennem mange år studeret psykologiske dynamikker i erhvervslivet.

Jeg citerer fra bogen:  “Compassion fokuseret ledelse understøtter også en bæredygtig og langtidsholdbar high performance kultur hos de enkelte medarbejdere, da de ikke længere bliver udsat for det høje selvværds bagside af medaljen, som i yderste konsekvens er livstruende.”

Rigtig mange mænd er konkurrenceorienteret og vil derfor altid stræbe efter at gøre alt bedst muligt – både for sig selv og for fællesskabet.

B:S. har jeg tidligere citeret for at sige dette: ” Du kan ikke være noget for andre før end du er noget for dig selv ”

Denne bog følger her op med den, for mig, ultravigtige præmisse at al succesfuld ledelse har sin bund i dyb selvindsigt og empati.

Derfor taler denne bog så tydeligt til mig.