Er livet bare én stor konkurrence, Mand ?

“Det, der kendetegner os som mennesker, er ikke hvad vi har, eller hvad vi kan, men hvad vi er!” 

Et kollektivt dilemma, føler jeg, trænger sig voldsomt på og behøver absolut fokus, nemlig:

1)  Vi mediterer for at fokusere. Vi drømmer om simple-living for at overskue vores mange besiddelser. Vi udøver single-tasking for at holde styr på to-do listen.

Alt i mens:

2) Vi dagligt bombarderes med reality-programmer hvor der konkurreres om stort set alle hverdagsdiscipliner. Alt skal mestres til perfektion. At lykkes er et absolut must – at fejle er not-an-option, for alle kigger jo med !

Dilemmaet bare vokser i styrke fordi flere og flere mennesker underkaster sig reality-programmernes såkaldte virkelighed og bliver dermed ofre for dette konstante konkurrencepres – et pres som let skaber stress og/eller forstærker en allerede indtrådt stresstilstand.

At befinde sig i et konstant konkurrence-mode højner og fastholder nemlig et højt stress niveau. Befinder du dig et langvarigt højt, ikke diagnosticeret og ubehandlet, stressniveau udløser det let psykisk uligevægt og måske til sidst en psykisk sygdom.

Derfor er der kun gode grunde til at forandre for at forbedre.

Du ér altså herre i eget liv og dermed har du også serve-retten til at skabe forandring – bolden ligger klar, er du klar til at serve ?

NAA , dine tre vigtigste værktøjer, Mand!

Bliver du også nemt frustreret og måske nogen gange også provokeret når du oplever at den/de som du taler med ikke virker nærværende ?

Du har før læst om at jeg er NLP uddannet, og nu skal jeg videre uddannes indenfor dette felt. Derfor er det nok heller ikke særlig overraskende at jeg lige i denne tid har særlig fokus på det verbale og nonverbale sprog.

I vores verbale kvalitetsdialoger med hinanden er disse tre grundelementer en klar forudsætning:

NÆRVÆR: er det vigtigste element i enhver samtale. Nærvær er en tilstand, hvor opmærksomheden bliver rettet mod nuet, mod den eller de som som du samtaler med, på en ikke vurderende måde.

ANERKENDELSE:  at anerkende andres synspunkter er ikke det samme som at være enig i disse. Anerkendelsen gælder her udelukkende at du som lytter anerkender den andens ret til at mene, tænke og tro – uden at du nødvendigvis skal være enig.

ACCEPT: et problem, en udfordring er for den som har det en kendsgerning og det uanset hvad du selv mener.

Det vil glæde dine kommende samtalepartnere, og mig, rigtig meget hvis du bevidst vil  medtænke NAA i  dine fremtidige dialoger.

Du får her lidt baggrund om NLP – NeuroLingvistisk Programmering :

NLP er en form for terapi som er baseret på den antagelse at sprog og sprogbrug spiller en vigtig rolle i at forme vores tanker og adfærd, og påstår at vi kan opnå mål inden for personlig udvikling ved at bruge forskellige teknikker.

NLP bruges derfor til personlig udvikling og til at skabe positiv forandring i et menneskes liv. Udviklingen pågår stadig i takt med at NLP-udøvere og teoretikere finder ny viden og får nye erfaringer.