Er dit liv meningsfuldt, mand ?

…. et stort og vel rimelig komplekst spørgsmål sådan lige at besvare

Ikke desto mindre tænker jeg at netop dette spørgsmål er vigtigt at forholde sig til og  pulsmåle sig selv på med mellemrum.

Hvis du umiddelbart kan svare negativt herpå, så er det absolut mit håb at du så tager initiativ til at ændre.

“Igennem mange år har lykkeforskere fortalt at lykkefølelsen i vores livsforløb danner en U-kurve. I ungdommen er vi lykkelige, så får vi arbejde, børn, forpligtelser og faldende livskvalitet, inden vi omkring pensionsalderen bliver lykkelige igen” 

Ifølge Meik Wiking, direktør for Tænketanken Institut for Lykkeforskning så er der forskel på om vi forstår lykke og livskvalitet som det nydelsesfulde liv eller det meningsfulde liv. Vi ved at oplevelsen af mening har stor betydning for, hvordan den enkelte evaluerer sit liv, slutter han.

Jeg tænker helt uvilkårligt at der jo ikke behøver at herske et modsætningsforhold her. For hvad nu hvis vores liv både er menings- og nydelsesfuldt samtidig? Er det netop ikke kombinationen af nydelse og mening som sammen danner lykkefølelse ?

“Vi danskere har det godt. Vi vurderer vores liv, som det former sig her og nu, til karakteren 7,5 i gns. på en skal fra 1-10. Vi ser tillige lyst på fremtiden for om fem år forventer vi at vores tilfredshed er steget til 8,2. 

Ifølge Den Danske Livskvalitetsundersøgelse fra Danmarks Statistik så bor de lykkeligste danskere på Fanø – ja, på Fanø af alle steder hvilket jo nok vil overraske en del af os. Tryghed, tillid og gode netværk kombineret med et højt indkomst- & uddannelsesniveau gør at 77% af kvinderne og 72,4% af mændene på Fanø finder stor mening i det, de foretager sig i livet.

Så selvom befolkninger over hele verden søger mod storbyer, ligger livstilfredsheden højest hos dem der bliver tilbage i det som vi i dag kalder udkantsdanmark – tankevækkende ikke ?

Ifølge sammen Meik Wiking, direktør for Tænketanken Institut for Lykkeforskning så forklarer han det med flg.: “Blandt de mennesker, som bliver i de mindre byer, er der flere som prioriterer fællesskab og mening over karriere. Bagsiden ved at vælge karriere er at det valg resulterer i en evig jagt på et godt/bedre job, en høj(ere) indkomst og høj(ere) materiel standard  – og at denne evige jagt meget ofte afføder en kronisk utilfredshed.

Sad forresten også den anden dag og læste om den sidste nye trend blandt kreative unge københavnere – den  trend er at flytte fra Hovestaden og til Cold Hawaii (som bekendt på dansk hedder Klitmøller og ligger oppe i Thy)

Så måske ser vi her en spirende tendens og motivation til at genfinde idyllen på landet !

 

Hvem knokler du for , mand ?

 

 

“Mennesker, der oplever at de kun har værdi, hvis de knokler, vælger en depressionsfremmende livsstil!”

sagt af Overlæge i psykiatri, psykiater Jørgen Due Nielsen, Center for Psykiatri og Esksistens,

Det er søndag og ugedagen idag er pr gammel tradition kendt som hviledag. Fra gammel tid hvor hårdt fysisk arbejde var det fremherskende var søndagen dagen hvor alle skulle hvile sig for at restituere, hygge sig i gode sociale rammer – og samle kræfter til en ny uge med hårdt arbejde.

Idag er der, som dengang, ikke mange mennesker som på samme måde uge efter uge, år efter år, arbejder med hårdt fysisk krævende arbejde.

Derfor er søndagen dog stadigvæk – og nu nok mere end nogensinde – nødvendig som hviledag

Idag knokler rigtig, rigtig mange mennesker på arbejdsmarkedet med arbejde som i meget høj grad er psykisk og mentalt krævende. Idag er viden det afgørende værktøj for både kollektiv og individuel succes – og succes vil vi alle have, koste hvad det vil.

Et arbejdsmarked i konstant forandring, kombineret med (alt for) høje individuelle målsætninger i privatlivet gør at rigtig mange af os opfylder ovenfor stående udsagn.

“Man ser ofte at livsovergange kan føre ind i en depression: at man bliver skilt eller går på pension”

Depression er en folkesygdom som på et eller andet tidspunkt. rammer hver femte af os. Hver 10. som bliver skilt får en depression.

Depression har udviklet sig fra primært at være en sygdom hos ældre til også at ramme yngre og midaldrende.

Depression har ofte sin begyndelse med at du mærker og/eller klager over træthed, smerter i hhv. ryg,  arme eller ben, dårlig mave, manglende appetit, dårlig søvn og nedsat lyst/evne til sex.

“Et andet stikord til at forstå udbredelsen af depression er individualiseringen, hvor man på en række områder ser, hvordan den enkelte bliver ansvarlig og i tilgift skal være omstillingsparat hele livet!” 

Har man én gang været ramt af en depression, fortæller fagfolk, er der ca. 50% risiko for at man får en ny depression.

DERFOR

  • er det en rigtig god og nødvendig ide, at du nøje overvejer om knokleriet er det hele værd – kodeordet er: prioritering.
  • er det en nødvendig overvejelse værd om du ikke burde ændre på dine personlige målsætninger
  • er det absolut vigtigt at du hyppigt mærker godt efter i både krop og sjæl – og at du accepterer og (straks) håndterer evt. symptomer på en mulig depression.

Som der står i billedteksten øverst: Depression er ikke et tegn på svaghed, men derimod et tegn på at du har været for stærk, for længe.

 

inspiration: “Den altomfavnende lidelse” artikel bragt i Kristelig dagblad – Liv & sjæl den 12.. august 2016. Her bringes et længere interview med overlæge i psykiatri / psykiater Jørgen Due Madsen fra Center for Psykiatri og Eksistens