Send også dig selv til eftersyn, Mand!

Netop nu er det højsæson for at sende bilen til vinterklargøring. Du overlader bilen til fagfolk for at de skal sikre at du kan kører sikkert gennem  vinteren.

Men hvordan er det med dig selv, sender du også dig selv til eftersyn ?

Denne mørke tid rummer nemlig særligt mange både trafikale og mentale farer, så fælles for dig og din bil er altså behovet for et grundigt eftersyn.

Din mekaniker sætter et særligt måleværktøj på din bil og kan derved aflæse slidtage og fejl – ting som skal udbedres.

Lad os for et øjeblik lege at jeg er din mentale mekaniker – her får du et måleværktøj som du kan bruge til vinterklargøring af dig selv – værktøjet hedder: Livshjulet :

Med Livshjulet har du god mulighed for at få grundigt efterset hvordan dit liv arter sig lige nu. Sæt fokus på hvert enkelt element i livshjulet, bedøm din nuværende tilstand, gerne på en skala fra 0-5 ( 0= rigtig skidt – 5= helt i top) og notér ned på et stykke papir, for hvert enkelt element,  hvad du finder skal forandres for at forbedres. Sæt derefter en deadline til dig selv.

Dit mentale eftersyn kræver lang tid at gennemføre. Til gengæld er dette eftersyn, i modsætning til bilens, ganske gratis og meget mere udbytterigt.

God Sikker Vinter

Mer´ mening – mindre målrettethed, Mand!

“Konkurrencesamfundet fremmer med sine konstante krav om præstation og lykke en alt for stor og usund selvbevidsthed”!

Sådan lyder den fængende underoverskrift til den bog:  “Meningen med det hele”  som jeg netop har sat på min ønskeseddel.

Forfatteren ønsker med denne bog at starte et oprør mod tidens krav om præstation, optimering – og ikke mindst lykke. Et oprør jeg gerne melder mig aktivt ind i.

Selviscenesættelsen har nemlig også efter min mening taget overhånd og dette er sket på bekostning af hvad der for det enkelte individ giver mening.

“Vi skulle være verdens lykkeligste folk, og alligevel ser vi utrolig mange , der har ondt i sjælen. Det skyldes, tror jeg, at vi kigger det forkerte sted hen, når vi kigger efter lykken. For lykken findes inde i mig, mens meningen derimod skal findes et sted mellem mig og verden!”

Forfatterens budskab er, med baggrund i eksistentialismen, dette at vi som individer skaber os selv gennem handlinger.

At finde og fokusere på meningen med dit liv fremstår næppe nogen nem opgave. Men den gode nyhed er den at både i søgeprocessen – og når du har fundet den, meningen, så er du og dine ønsker og behov i absolut fokus.

For mig er meningen med livet dét helt nødvendige fundament som jeg står på, fungerer udfra, udvikler mig fra og jo mere tydeligt meningen med livet fremstår jo stærkere står og virker jeg i dagligdagen.

Jeg glæder mig meget til at denne bog rammer mit natbord.

citater er hentet fra foromtalen af bogen: “Meningen med det hele” af Jakob Holm, udgivet på Kristeligt Dagblads Forlag