At hjælpe er ikke at give gode råd!

Aldrig har så mange danskere søgt råd og vejledning hos terapeuter og coaches som nu.

Denne massive søgning skyldes mange faktorer men fælles for dem ligger en herskende utilfredshed med egen nuværende eksistens og livskvalitet.

Ønsket blandt rigtig mange som søger hen til terapeuter og coaches er at få konkrete quick-fix råd til hvordan og hvorledes denne nuværende utilfredsstillende eksistens kan forandres til noget ønsket og forvenligt bedre.(set fra modtageren synspunkt)

Men her er det at risikoen for fiasko og frustration hos begge parter nemt kan opstå. For gode råd er langt fra altid velkomne eller virkningsfulde.

Endvidere gælder disse tre grundvilkår:

1. Skal man rådgive et andet menneske bliver det nemlig både krævende og kompliceret. For at kunne rådgive skal man kende til alle de faktorer som er i spil hos den som søger råd – og dét gør rådgiveren næppe.

2. Skal/vil man påtage sig rollen som rådgiver så fordrer det vel også en enighed mellem parterne om at man som rådgiver er både klogere, mere vidende og erfaren end den som modtager råd.

3. Som rådgiver har man ingen (u)formel magt på modtagerens eksistensvilkår (liv, død, tab, kærlighed, arbejde).

Sidst men ikke mindst som rådgiver vil man meget, meget ofte opleve en modstand mod råd -opleve et manglende ejerskab på de personlige indsatser som altid følger med et råd.

Men hvordan hjælper du så et andet menneske ?

Min egen NLP-tilgang som coach bygger på at spørge , spørge og spørge indtil b.la.:

  1.  fremherskende grundfølelser som f.eks. glæde, sorg, vrede, frygt, usikkerhed
  2. hvad ønsker du dig fremover ?
  3. hvad gør du nu og her for at forandre og forbedre ?
  4. hvad vil du fremover gøre for at forandre og forbedre ?

Min oplevelse som coach er at de virkelig virkningsfulde råd , ja dem har du selv – Du skal blot have min hjælp til at finde frem til disse.

 

Inspirationskilde:- bogen  “At være der hvor du er – opmærksomhed, grænser og kontakt i den hjælpende samtale!” – forfatter er Bent Falk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *