Pas virkelig på med pillerne, Mand!

“Antallet af recepter på medicin mod depression og angst til medarbejdere stiger, når virksomheder indfører en eller anden form for præstationsløn”

Når vi som medarbejdere bliver bedømt og belønnet på baggrund af vores præstationer så vil en del af os forfalde til at lave (solide) overtræk på både vores fysiske og psykiske helbredskonto.

Det er næppe heller nogen nyhed at strukturelle og/eller organisatoriske forandringer på arbejdspladsen giver grobund for uro og bekymring blandt  ansatte.

For ganske nylig fik jeg blot dette bekræftet på ny.

Her stiftede jeg nemlig bekendtskab med et omfattende dansk studie lavet af Aarhus Universitet i perioden fra 1996-2006. Her deltog 1309 danske virksomheder med ialt 318.717 ansatte. Dette studie fortæller at forbruget af medikamenter mod angst og depression steg med 4-6% hvilket svarer til ca. 2000 nye patienter på recept.

Lad mig slå fast med syvtommer søm: Hvis du i dag behøver piller for at klare arbejdsdagen, så har du afgjort overtrådt den røde linie og al fornuft fortæller at du her og nu trænger at forandre for at forbedre dit helbred.

Mit råd til dig er derfor:  Er dette tilfældet, så søg omgående professionel hjælp til at iværksætte en forandring.

 

Inspiration kommer fra flg.: Studie lavet af Aarhus Universitet og offentliggjort i tidsskriftet Academy of Management Discoveries.

Gør det nu, Mand!

Modern Art = I could do it + Yeah, but you didn’t      

Vi kan godt, men hej, vi gør det alligevel ikke.

Nogenlunde således kan ovenstående universelle og måske noget provokatoriske slogan oversættes til dansk.

Sloganet kan, tænker jeg, tages som udtryk for et af vort velfærdsamfunds største symptomer, nemlig på vores higen efter tryghed i en ellers stærkt foranderlig verden, på vores manglende lyst og vilje til at bringe denne tryghed i spil.

Mange af os går rundt med en (hemmelig) drøm om at skabe noget stort og helt unikt, noget som gør en synlig forskel for verdenen, noget som gør gavn og glæde for vores medborgere – noget som vil forandre os selv, forøge vores ego, til noget større og bedre.

Men mange af os får aldrig denne (iværksætter)drøm realiseret. Dermed forbliver drømmen bare en drøm.

Jovist, drømme skal vi have og ikke alle er ment til at skulle realiseres. MEN alligevel er det min påstand at denne manglende selvrealisering gør at mange os over tid bliver mindre glade for/sure på vort altid aldrende spejlbillede.

Min opfordring til dig lyder derfor ikke overraskende – Gør nu noget ved det !

Gør det nu – Få nu din drøm beskrevet, struktureret – og realiseret – til gavn for alle dem som den vil glæde – men ikke mindst også til glæde for din egen livskvalitet.

Inspiration til denne blog kommer fra bogen: “Petter Stordalen – Min hemmelighed”. Norske Petter Stordalen (f. 1962) er en skandinaviens mest succesrige iværksættere, i dag milliardær, hotelkonge, ejendomsudvikler, investor og kunstsamler.
Citatet ovenfor står Craig Damrauer for – Craig Damrauer is a writer and artist whose work plays with the way people perceive information, each other, and the world today. He lives in Brooklyn, N.Y.

Føler du dig fanget i dit parforhold, Mand?

Dette spørgsmål er relevant og faktisk livsvigtigt for dig at forholde dig til.

Spørgsmålet er umiddelbart mest rettet til dig som idag lever i fast parforhold. Men hvis ikke det er tilfældet for dig idag, bør du i meget høj grad overveje om ikke tiden nu er moden til et parforhold – hvorfor, kommer jeg tilbage til.

Rigtig mange af os mænd har tem´lig svært ved at få sagt eet bestemt ord, nemlig ordet NEJ.

Derfor får vi heller ikke sagt tydeligt fra når vores samlever (eller andre nære relationer) spørger os om eller inviterer os med til dette eller hint. Vi går derimod alt for ofte modvilligt og muggent med til …

Dette sker mod vores egen vilje og lyst og det er altså ødelæggende for kvaliteten af vores samliv – og du bærer ansvaret, Mand . Men du har nok også allerede gættet at der kun er een person som kan forandre for at forbedre dette, nemlig; dig selv!

Flere undersøgelser dokumenterer tydeligt at vi mænd har absolut bedst af at være i et parforhold. At vi lever i et parforhold gør at både vores fysiske og psykiske livskvalitet løftes ganske markant.

Se bare de triste kendsgerninger i øjnene:

  • enlige mænd lever mere end 7 år kortere end mænd i parforhold
  • helt galt går det, mand hvis du er ufaglært og arbejdsløs. Ufaglærte og enlige mænd har det dårligste helbred og lever kortest af alle – og forskellen bare øges, og øges.
  • ugifte 40-50 årige mænds dødelighed er 2 1/2 gange større end gifte mænds
  • arbejdsløse (enlige) mænd  har en overdødelighed på ml 30-50% ift. mænd i arbejde.

Så ikke overraskende er mine råd til dig mand ganske klare:

  1. hvis du idag lever i parforhold som (slet) ikke fungerer for dig, gør noget – nu. Det er din forbandede pligt, men smid for guds skyld ikke dit parforhold i skraldespanden.
  2. hvis du er enlig (måske ufaglært og arbejdsløs) så har du kun lutter gode argumenter for at søge efter en livspartner. Det kan kun gå for langsomt. Dog skal jeg gøre dig bekendt med en særlig udfordring du har. Nemlig den at du typisk lever i yderdistrikterne og de stadig mere veluddannede kvinder er flyttet til storbyerne.

 

Kan du li´dit spejlbillede, Mand?

 

Hvilken personlig forandring trænger sig mest på hos dig, mand ?

Jeg tænker at du har det ligesom jeg, og ligesom rigtig mange andre mænd, sådan at når du står der foran spejlet, godt igang med din morgenbarbering så ser du dig selv lidt distanceret,  men alligevel rigtig tæt på og tydeligt.

Hvordan har du det med dette – dit spejlbillede ? Kan du lide det du ser ? eller tænker du – her trænges sgu godt nok til noget forandring ?

Forandring kan jo ønskes og finde sted på flere fronter.  Du kan føle behov for en modernisering af frisure eller gardarobe, du kan tænke dig af 5-10 kilo, tænke dig i en langt bedre fysisk form, tænke at dit parforhold godt ku´ tåle et løft , eller måske vil du inderst inde gerne ændre din adfærd overfor ……

“A GOAL WITHOUT A PLAN, IS JUST A WISH!”

Altså med andre ord – din forandring kan manifestere sig i både din fysiske fremtoning men sandelig også i dit mindset, dine handlinger, dit værdisæt.

Mon ikke du også, ligesom jeg udmærket ved hvor skoen trykker, hvor du kan (og burde) forandre for at forbedre !

Derfor dette spørgsmål: Vil du fortsat nøjes med at tænke forandring eller vil du nu handle dig til forandring ?

 

 

Mandeaftener i Mariehøj, Silkeborg

I løbet af februar og marts afholder Mariehøj Sogn fire mandeaftener. De 4 aftener er: 7. februar, 21. februar, 7. marts og 28. marts. Alle aftener begynder kl. 18.00 og foregår i Mariehøj Sognehus, Almindsøvej 6, Silkeborg.

En mandeaften i Sognehuset begynder med, at de fremmødte (og forhåndstilmeldte) mænd spiser et varmt måltid sammen – pris 30kr.

Efterfølgende vil der på hver af de 4 aftener være et tema-indlæg som oplæg til en åben dialog med de fremmødte mænd.

  1. Den første aften bliver temaet: Vrede/aggression ved tidl. Fængselspræst, Steen Andreassen.
  2. Den næste aften kommer motionsvejleder, Morten Larsen og taler om sundhed.
  3. Så bliver temaet kommunikation ved coach Kim Erik Jensen.
  4. Til den sidste aften skal passion/lidenskab drøftes med Peter Sørensen, tidl. træner i SIF.

Forhåndstilmelding kræves:
Mandeaftener er “kun” for mænd og kræver forhåndstilmelding senest mandagen før, som kan ske på enten mail: kirkekontor@mariehoejsogn.dk eller telefon 86 82 30 02 (hverdage ml kl 9.30 – 13.00 samt torsdage tillige ml kl 15.00 – 17.00)

Hvis du vil vide mere så kontakt gerne:
Kim Erik Jensen, midtvejsmanden.dk  på mobil 53 54 06 46
Peder Roulund, konst. Sognepræst ved Mariehøj Kirke på mobil 24 90 41 77.

Er livet bare én stor konkurrence, Mand ?

“Det, der kendetegner os som mennesker, er ikke hvad vi har, eller hvad vi kan, men hvad vi er!” 

Et kollektivt dilemma, føler jeg, trænger sig voldsomt på og behøver absolut fokus, nemlig:

1)  Vi mediterer for at fokusere. Vi drømmer om simple-living for at overskue vores mange besiddelser. Vi udøver single-tasking for at holde styr på to-do listen.

Alt i mens:

2) Vi dagligt bombarderes med reality-programmer hvor der konkurreres om stort set alle hverdagsdiscipliner. Alt skal mestres til perfektion. At lykkes er et absolut must – at fejle er not-an-option, for alle kigger jo med !

Dilemmaet bare vokser i styrke fordi flere og flere mennesker underkaster sig reality-programmernes såkaldte virkelighed og bliver dermed ofre for dette konstante konkurrencepres – et pres som let skaber stress og/eller forstærker en allerede indtrådt stresstilstand.

At befinde sig i et konstant konkurrence-mode højner og fastholder nemlig et højt stress niveau. Befinder du dig et langvarigt højt, ikke diagnosticeret og ubehandlet, stressniveau udløser det let psykisk uligevægt og måske til sidst en psykisk sygdom.

Derfor er der kun gode grunde til at forandre for at forbedre.

Du ér altså herre i eget liv og dermed har du også serve-retten til at skabe forandring – bolden ligger klar, er du klar til at serve ?

NAA , dine tre vigtigste værktøjer, Mand!

Bliver du også nemt frustreret og måske nogen gange også provokeret når du oplever at den/de som du taler med ikke virker nærværende ?

Du har før læst om at jeg er NLP uddannet, og nu skal jeg videre uddannes indenfor dette felt. Derfor er det nok heller ikke særlig overraskende at jeg lige i denne tid har særlig fokus på det verbale og nonverbale sprog.

I vores verbale kvalitetsdialoger med hinanden er disse tre grundelementer en klar forudsætning:

NÆRVÆR: er det vigtigste element i enhver samtale. Nærvær er en tilstand, hvor opmærksomheden bliver rettet mod nuet, mod den eller de som som du samtaler med, på en ikke vurderende måde.

ANERKENDELSE:  at anerkende andres synspunkter er ikke det samme som at være enig i disse. Anerkendelsen gælder her udelukkende at du som lytter anerkender den andens ret til at mene, tænke og tro – uden at du nødvendigvis skal være enig.

ACCEPT: et problem, en udfordring er for den som har det en kendsgerning og det uanset hvad du selv mener.

Det vil glæde dine kommende samtalepartnere, og mig, rigtig meget hvis du bevidst vil  medtænke NAA i  dine fremtidige dialoger.

Du får her lidt baggrund om NLP – NeuroLingvistisk Programmering :

NLP er en form for terapi som er baseret på den antagelse at sprog og sprogbrug spiller en vigtig rolle i at forme vores tanker og adfærd, og påstår at vi kan opnå mål inden for personlig udvikling ved at bruge forskellige teknikker.

NLP bruges derfor til personlig udvikling og til at skabe positiv forandring i et menneskes liv. Udviklingen pågår stadig i takt med at NLP-udøvere og teoretikere finder ny viden og får nye erfaringer.

Send også dig selv til eftersyn, Mand!

Netop nu er det højsæson for at sende bilen til vinterklargøring. Du overlader bilen til fagfolk for at de skal sikre at du kan kører sikkert gennem  vinteren.

Men hvordan er det med dig selv, sender du også dig selv til eftersyn ?

Denne mørke tid rummer nemlig særligt mange både trafikale og mentale farer, så fælles for dig og din bil er altså behovet for et grundigt eftersyn.

Din mekaniker sætter et særligt måleværktøj på din bil og kan derved aflæse slidtage og fejl – ting som skal udbedres.

Lad os for et øjeblik lege at jeg er din mentale mekaniker – her får du et måleværktøj som du kan bruge til vinterklargøring af dig selv – værktøjet hedder: Livshjulet :

Med Livshjulet har du god mulighed for at få grundigt efterset hvordan dit liv arter sig lige nu. Sæt fokus på hvert enkelt element i livshjulet, bedøm din nuværende tilstand, gerne på en skala fra 0-5 ( 0= rigtig skidt – 5= helt i top) og notér ned på et stykke papir, for hvert enkelt element,  hvad du finder skal forandres for at forbedres. Sæt derefter en deadline til dig selv.

Dit mentale eftersyn kræver lang tid at gennemføre. Til gengæld er dette eftersyn, i modsætning til bilens, ganske gratis og meget mere udbytterigt.

God Sikker Vinter

Mer´ mening – mindre målrettethed, Mand!

“Konkurrencesamfundet fremmer med sine konstante krav om præstation og lykke en alt for stor og usund selvbevidsthed”!

Sådan lyder den fængende underoverskrift til den bog:  “Meningen med det hele”  som jeg netop har sat på min ønskeseddel.

Forfatteren ønsker med denne bog at starte et oprør mod tidens krav om præstation, optimering – og ikke mindst lykke. Et oprør jeg gerne melder mig aktivt ind i.

Selviscenesættelsen har nemlig også efter min mening taget overhånd og dette er sket på bekostning af hvad der for det enkelte individ giver mening.

“Vi skulle være verdens lykkeligste folk, og alligevel ser vi utrolig mange , der har ondt i sjælen. Det skyldes, tror jeg, at vi kigger det forkerte sted hen, når vi kigger efter lykken. For lykken findes inde i mig, mens meningen derimod skal findes et sted mellem mig og verden!”

Forfatterens budskab er, med baggrund i eksistentialismen, dette at vi som individer skaber os selv gennem handlinger.

At finde og fokusere på meningen med dit liv fremstår næppe nogen nem opgave. Men den gode nyhed er den at både i søgeprocessen – og når du har fundet den, meningen, så er du og dine ønsker og behov i absolut fokus.

For mig er meningen med livet dét helt nødvendige fundament som jeg står på, fungerer udfra, udvikler mig fra og jo mere tydeligt meningen med livet fremstår jo stærkere står og virker jeg i dagligdagen.

Jeg glæder mig meget til at denne bog rammer mit natbord.

citater er hentet fra foromtalen af bogen: “Meningen med det hele” af Jakob Holm, udgivet på Kristeligt Dagblads Forlag

Hvorfor to ører og kun én mund, Mand!

“Om vi står over for en kollega, en klient, en god ven eller vores partner, så sker det alt for ofte, at vi blot skiftes til at snakke – uden at lytte. 

Ovenstående citat har jeg hentet fra den bog som jeg lige nu er optaget af at læse. Bogen hedder “Broen til det andet menneske” er skrevet af psykolog, dr.phil. og professor Per Schultz Jørgensen.

At lytte aktivt og engageret er en betingelse for at du kan forstå og formidle.

Jeg har med min NLP-tilgang hele tiden fokus på dét at tale, tolke og lytte, som værende tre selvstændige discipliner med en dertil hørende bevidsthed om hvornår man udøver hvilken af disse tre.

Den momentant herskende Selfie-kultur foreskriver at vi som individer kun taler, helst om os selv, helst om det postive, kun føler behov for at tale – og ikke lytte.

Forfatteren har også dette statement : “Det er i mødet med andre mennesker, at vi bliver anerkendt og bekræftet i hvem vi er”.

Her er jeg stensikker på at forfatteren mener det fysiske møde – ikke på SoMe-mødet.