Her får du Ikigais 10 love, Mand!

Jeg har tidligere skrevet om hvor vigtigt det er for din livskvalitet – og livslængde – at du opsøger og finder – din ikigai.

Ikigai handler dybest set om at leve et personligt meningsfyldt liv, et liv der virkelig udtrykker dit indre væsen. Ikigai handler om at få mest muligt ud af her eneste dag.

På vejen mod , i din søgen efter dit ikigai, kan du måske føle gavn ved følgende 10 love:

 1. Hold altid i gang – gå aldrig på pension: den, der opgiver de ting, han elsker og har forstand på at udføre, mister meningen med livet.
 2. Tag de troligt: Hastværk er omvendt proportionalt med livskvalitet. Et gammel ordsprog siger at den, der går langsomt, går sikkert.
 3. Spis dig ikke mæt:  spis dig kun 80% mæt, aldrig helt mælt, slet ikke overmæt.
 4. Omgiv dig med venner: den bedste medicin man kan tage når eller hvis man vil af med bekymringer, er en god snak med et menneske som du kender og tør betro sig til.
 5. Kom i form til din næste fødselsdag: når du dyrker motion sætter du gang i udskillelsen af lykkehormoner. Gå-/cykelture, gerne i skoven gør dig særlig godt.
 6. Smil: en venlig indstilling skaber venner og får en selv til at slappe af. Hvis du møder verdenen med et smil, får du det samme tilbage.
 7. Få kontakt med naturen igen: at færdes i naturen har i mange studier vist sig at være en formidabel  god – og meget billig – medicin mod både fysisk og psykisk dårligdom. Der er i naturen at du får opladet dine batterier og dermed kraft til nye oplevelser og erobringer.
 8. Vær taknemlig:  brug lidt tid hver dag på at takke dig selv, din livsledsager og dine mennesker omkring dig. På den måde vil du føle dig lykkelig over at være i live.
 9. Lev i nuet: hold inde med at beklage dig over fortiden og frygte fremtiden. Gør bedst mulig brug af dagen, så den fortjener at blive husket.
 10. Følg din ikigai: Inden i dig er der en passion, et enestående talent, der giver dig mening og driver dig til at give det bedste af dig selv. Hvis ikke du allerede har fundet din ikigai, så er din næste opgave at opsøge og finde denne.

 

inspiration til denne blog stammer fra den internationale bestseller bog “Ikigai – den japanske hemmelighed bag et langt og lykkeligt liv” af Hector Garcia og Francesc Miralles.(Peoples Press)

Skovbadning er altså rigtig sundt, Mand

Shinrin-yoku er et udtryk, som oprindelig stammer fra det japanske landbrugsministerium, der i 1980 beskrev den healende virkning af fordybelse i naturen, på dansk kaldes dette fænomen for, skovbadning.

Alle har vi nu i lang tid levet isoleret. Vi har primært skulle opholde os indendørs, stadig med mulighed for at kunne færdes ude i naturen, mod befalet social-distancing.

Netop at færdes ude i naturen har både en healende og sund indvirkning på både krop og sjæl.

Derfor har jeg energisk og ofte dyrket Shinrin-yoku her mens corona virusen har regeret landet og det mest af den øvrige verden.

Shinrin-yoku (skovbadning) er ikke bare noget hippie- eller new age nonsens. Den gavnlige virkning er videnskabeligt bevist. Udover at en gåtur i skoven er gavnlig for din hjerte-kar sundhed, har undersøgelser vist nogle andre fordele. Shinrin-yoku har vist sig at nedsætte kortisolniveauet (et stresshormon) såvel som pulsen og blodtrykket.

Forskere har desuden påvist vigtigheden af at være omringet af natur og træer. Det er  bredt anerkendt som havende en både healende og terapeutisk værdi.

Vi har i corona-perioden følt os indespærret og indeklemt i vores ellers så dejlige trygge hjemmebase. Vi følte os i forvejen og det længe før at corona-virusen ramte, både presset og stresset.

Derfor bør en vigtig reminder fra corona-perioden være denne at vi  for fremtiden husker at bruge mere tid ude i skoven.

Men for at opnå fuld udbytte af din Shinrin-yoku (skovbadning) kræver det at du efterlader alle dine elektroniske apparater hjemme – yes dem alle!

God tur i skoven.

Corona er altså blodig alvor, Mand

Hej Mand – Det er på høje tid at få hovedet op af sandet – virkeligheden banker hårdt på :

 • Blandt danskere er næsten 70 pct. af de smittede mænd og lidt over 30 pct. kvinder.
 • Andelen af mandlige dødsfald som følge af virussen i Italien har været endnu højere: af de 827 dødsfald, der blev registreret den 11. marts, var 80 pct.% mandlige.
 • Informationer fra Kina antyder, at dødeligheden fra COVID‐19 er næsten dobbelt så høj hos mænd som hos kvinder.

Nok engang får vi tydeligt dokumenteret at vi mænd lever et meget mere risikofyldt og sundhedsudfordret liv end vores kvindelige partnere.

Forskning viser – desværre – at vi mænd helt tydeligt overvurderer vores egen sundshedstilstand og desuden klart undervurderer diverse sundheds- & sygdomsrisici.

Mænd søger i første omgang autonomi og selvbestemmelse når vi får det dårligt, vil ofte ikke snakke om tingene, opsøger derfor heller ikke lægen. Men den strategi rammer os som en boomerang.

Men Jeg har altså et, nok noget naivt, håb om at denne corona-krise vil få os mænd til helt at åbne øjnene for virkelighedens verden, at komme til realitets fornuft og komme til den nødvendige konklusion:

Vi, mænd skal – SKAL … – forandre for at forbedre egen sundhedstilstand 

og det kræver både ændringer af vores tanke- & handlemønster – Lets Start

Lad nu ikke frygten styre, Mand

“Everthing will be okay in the end – If it´s not okay, it’s not the end!” 

Ingen i dette land er sluppet følelsesmæssigt fri af de voldsomme restriktioner som corona virussen har affødt for vores ellers normale danske hverdag.

Man kan mene meget, og dét gør mange, om hvordan man som dansk myndighed burde tackle denne helt ekstraordinære situation. Min generelle oplevelse så langt er at vi som borgere udviser forståelse og accept overfor myndighedernes påbud og forbud.

Men jeg har alligevel flere gange på SoMe kommenteret, og givet udtryk for,  at jeg er mere bekymret for danskernes evne til at håndtere en så alvorlig national krise end jeg er for selve Corona virussen.

“Det, der kendetegner os mennesker, er ikke, hvad vi har, eller hvad vi kan, men hvad vi er!”

Lad mig lige slå helt fast at jeg naturligvis tager corona virussen dybt, dybt alvorlig. Jeg er bosiddende i skønt seniorbofællesskab hvor en hel del af mine mange skønne naboer befinder sig i risikogruppen. Derfor er der naturligivis også her i huset for længst implementeret (og accepteret) en lang række tiltag for minimere smitterisikoen.

Frygt har altid en genstand, et objekt som har udløst frygten, derved er frygten konkret, fordi den er igangsat af noget udefrakommende. Frygten er rationel, proportional i forhold til den ydre trussel. Man kan enten bekæmpe eller undgå det, som gør én bange.

MEN – Når eller hvis frygten for …. tager styringen i vores hverdag, så er det at vi nemt forfalder til at handle dybt irrationelt og selvisk.

Problemet er at konsekvensener af disse ofte dybt irrationelle handlinger har nogle meget omsiggribende konsekvenser for både den enkelte, det nærliggende miljø og for resten af samfundet.

Robusthed og Realisme er to begreber som pt. er et under voldsomt pres, dette ikke mindst set i lyset af den massive mediedækning som corona naturligvis får.

Men selvsamme to begreber – Robusthed og Realisme – kan nemt sættes over styr når eller hvis man tager alle breaking news headlines helt ind.

Derfor appelerer jeg til at vi alle implementerer – og bibeholder – en anden og ultravigtig egenskab, nemlig vores sunde fornuft.  

Find din Ikigai nu, Mand

Hvis ikke du har en mening, en mission med dit  liv, hvordan kan du så vide hvor du er på vej hen, eller måle om du er tilfreds med dit liv?

Mange af os lever vel egentlig et tem´lig behageligt liv, men alligevel føler vi at der mangler noget!

Det at mangle “noget”, skyldes det at du ikke har gjort dig tanker om hvad du vil med livet? – Eller skyldes det bare at livet løber fra dig ?

Har du fundet meningen med dit liv, fundet din Ikigai så vil den stærke og meget nærværende følelse af mission og målrettethed du vil opleve også styrke din mentale sundhed, dermed din robusthed.

Det japanske ord eller begreb , Ikigai, har ikke nogen direkte dansk oversættelse, men kan bedst forklares som “umagen værd at leve” eller “grunden til at leve”. Ikigai er nemlig en sammentrækning af Iki (at leve) og Gai(som betyder; værdier, værd eller grund).

Dybest set handler Ikigai om at få mest muligt ud af hver eneste dag ud fra en overbevisning om , at hemmeligheden bag et rigere og mere givende liv er evnen til at kunne glæde sig oprigtigt over mange ting, både store og små og ikke lade ydre succesparametre som for eksempel rigdom eller høj social status bestemme.

Vi handler ikke rigtigt, fordi vi har evner eller dygtighed, men vi har dem, fordi vi har handlet rigtigt. Vi er, hvad vi gør om og om igen. Dygtighed er dermed ikke en handling, men en vane ! “ (Aristoles, oldgræsk filosof)

Du har før læst om hvor vigtigt jeg finder det at din personlige livsvippe er i balance, at du er bevidst om hvad der, på et hvert givent tidspunkt, ligger på din energi-givende side og hvad der ligger ovre på din energi-dræbende side af din livsvippe.

Jeg kan ikke gentage det ofte nok at netop dét er være tilfreds med sit liv sikrer dig en (udviklings)platform til at leve et på alle måder sundt liv.

Derfor er så vigtigt at du finder din Ikigai – det vil forbedre og forlænge dit liv.

 hvis du vil vide mere om Ikigai så får du her 2 bogtips (dansk) :
 1. “Ikigai – find meningen med dit liv” af Justyn Barnes (den anbefaler jeg varmt)
 2. “Japonisme – ikigai, skovbad, wabi-sabi mm” af Erin Niimi Longhurst

Kvinden har taget din karriere-kanon, Mand!

“På trods af sin unge alder kan indehaveren allerede kalde sig for serie-iværksætter. For år tilbage var hun med til at etablere et erhvervsnetværk og da hun som studerende  lavede et nyhedssite til studerende, blev det så stor en succes, at hun få år efter solgte det til Jyllands-Posten. Hun nåede også at opleve livet som travl karrierekvinde og spiludvikler – før hun allerede som 32-årig følte sig totalt udbrændt.”

Kvinden har kørt karriere-kanonen i stilling og hun har skytset skarpt rettet mod den perfekte og hurtige realisering.

Kvinden har overtaget karriere-kanonen fra manden og ikke nok med det. Hun tilsat den en ekstrastor ladning krudt for målopfyldelsen kan ikke ske hurtigt nok og kun det perfekte karriere pletskud tæller.

I mere end hvert tredje danske parforhold er det i dag kvinden som tjener mest.

Ifølge Ledernes Hovedorganisation, der har foretaget en undersøgelse i samarbejde med Hillerød Sygehus, er det karrierekvinder eller kvinder i lederstillinger, der i dag er mest udsatte for stress eller føler sig mest stressede.

Derfor er det heller ikke særligt overraskende at langt de fleste stressramte er kvinder eller at mange kvinder i en ung alder, oplever at brænde sammen.

Manden derimod har på utallige opfordringer, tilsat et solidt samfundspres, valgt at neddrosle karrieren for b.la. at påtage sig en mere aktiv faderrolle og rigtigt gættet, dette rolleskifte kæmper han bravt med at finde sig til rette i.

Derfor piner det ham også i dén grad at opleve at kvinden bare har overtaget karriere-kanonen og ikke som han ellers, måske lidt naivt troede, ville dele flere fælles familietimer.

“Vi har i parforholdet en klar tendens til at gøre den anden til skurken, skyld i at jeg ikke fik opfyldt, oplevet eller udlevet!”  citat: Seniorkonsulent, Søren Marcussen, Center for Familierådgivning.

Derfor føler han sig noget karriere skamskudt og efterladt i grøftekanten og han spørger derfor: Kære Kvinde, Var det, dét du mente da du sagde og krævede ligestilling ?

Godt & Givende Nyt år 2020, Mand

“My goal is not to be better than everyone else, but to be better than I used to be!”

Ovenstående er egentlig et motto som jeg ubevidst har søgt at efterleve gennem længere tid – og jeg siger med fuldt overlæg og fastholder,  ubevidst.

Men gør det nogen forskel spørger du så – bevidst eller ubevidst ?

Ja, så absolut – der er en verden til forskel om du agerer bevidst og/eller ubevidst når du tænker og/eller handler.

Når du agerer ubevidst så er du ikke selv skarp på hvad du gør , hvornår – eller vigtigst , Hvorfor du gør, …. Du har ikke et mål og styrer derfor i blinde mod noget udefineret.

Er du derimod bevidst i dine tanker og handlinger – Ja så giver det næsten sig selv at du ved hvad du gør, du ved hvorfor, du har styr på hvornår – og du har et defineret mål.

“Life will only change when you become more committed to your dreams than you are to your comfort zone!”

Du kan kun blive en bedre udgave af dig selv hvis du træder ud af din komfort zone. Sålænge du forbliver indenfor er du på tryg og på (alt for) kendt grund, og du presser hverken dine grænser eller kunnen.

Den bedste gave som du kan give dig selv (og dine nærmeste), er en endnu bedre udgave af dig selv!”

Rigtig Godt og Givende Nytår 2020 ønsker jeg til dig.

Rigtig Glædelig Jul, Mand!

Der er fire stadier i en mands liv: 1) Han tror på julemanden. 2) Han tror ikke på julemanden. 3) Han er julemanden. 4) Han ligner julemanden”.

“I juletiden har man tid til at have tid” – et udsagn som jeg kender til fulde.

For jeg tænker at udsagnet passer og matcher mig derhen at jeg, netop fordi jeg i juletiden har megen god og fri tid ,  har fået skabt min egen juletradition.

De seneste år er jeg nemlig samtidigt med Julens komme, gået ind i et særligt og tem´lig introvert refleksions-mode.

Dette refleksions-mode dækker over at jeg i Julehøjtiden bruger mange timer på at tænke – tænke over hvad jeg har opnået i løbet af året, tænke over hvad jeg fået opfyldt i året der snart er gået , tænke over hvad der, i årets løb, mod forventning ikke lykkedes for mig at få bragt i mål.

Jeg oplever denne refleksion-mode som en god gave fra mig til mig, givet med den særlige omtanke at det giver dyb mening at huske hvad der er lykkedes og hvad der ikke lykkedes – begge initieret af; Hvorfor

Julen er som bekendt også gavernes tid – og gode gaver gives med omtanke. Nok helt uden at vide det,  så måske alligevel ikke for du ved den kvindelige intuition skal ej underkendes,  så har min dejlige hustru i år givet mig en sådan gave, nemlig et effektivt værktøj til brug for denne refleksion.

Dette værktøj, som egentlig blot er få refleksions spørgsmål, deler jeg gerne med dig – de lyder:

 1. Hvilket ord beskriver bedst og mest rammende dit 2019 ?
 2. Hvad var dine succeser i 2019 ?
 3. Hvad var dine største udfordringer i 2019 ?
 4. Hvad gjorde du af godt for dig selv i 2019 ?

Slutteligt:  Hvad vil du ændre i 2020 og dermed , hvad vil du gøre mere af ?

Jeg ønsker dig hermed en Rigtig Glædelig Jul.

Lever du et rodfæstet liv, Mand ?

At være rodfæstet giver robusthed til at tackle modgang!

At være rodfæstet er den rette platform for personlig udvikling!

Det er næppe nogen nyhed at vi lever i en tid som kræver vores konstante forandringsparathed og -vilje. Disse konstante påvirkninger og trends som vi skal forholde os til , gør at vi dagligt går rundt i et mentalt alarmberedskab.

Et alarmberedskab som nemt dræner for mentalt og fysisk overskud – som til tider ikke engang efterlader overskud eller energi til de daglige gøremål.

Et alarmberedskab som derfor nemt kan afføde et lægebesøg, sygeperiode og ligefrem en diagnose.

For at vi kan tackle dette krav om konstant forandringsparathed er vi som individer nødt til at have en solid platform at agere ud fra – et ståsted som ikke rokker og rykker sig når vi oplever modvind i livet.

Men hvad vil det sige at være rodfæstet ?

Rodfæstethed for mig dækker over og betinger at du er:

 • helt klar på hvilke værdier og normer du ønsker at leve dit liv på
 • helt klar på hvilke mennesketyper du ønsker at omgås – og undgå
 • helt klar på og afklaret med dine egne stærke og svage sider
 • helt klar på hvor og hvordan din hule (bolig) skal være
 • helt klar på hvilken retning dit arbejdsliv har eller skal have fremover

Kender du svarene er du godt rustet – mangler du derimod svaret på et eller flere af disse essentielle spørgsmål, hjælper jeg dig gerne med at finde dine helt egne afklaringer og svar.

Sergentskole eller Søndagsskole , Mand ?

Flere ansatte har let til tårer og ondt i maven pga. forholdene på deres arbejdsplads. Sådan lyder en breaking news headline denne weekend.

Dét kræver naturligvis et fokus og en indsats fra ledelsen – men altså, lige inden en sådan indsats skydes igang, så :

a) har en sag har altid mindst to sider også selvom det kun er den ene som finder vej til mediernes overskrifter.

b) læs altid hele historien inden du danner dig en mening og læg gerne dertil dine sunde fornuft og sæt ikke mindst også problemet i en helhedsrelation.

Den er tilsyndeladende gal med arbejdsmiljøet på en af forsvarets uddannelsesinsitutioner. Helt konkret så har Arbejdstilsynet rettet kanonen  mod Hærens Sergentskole.

“Der er en hård tone på denne arbejdsplads men det er fordi at det er en militær arbejdsplads, hvor man må forvente , at sådan noget kan finde sted!”

For her klager det civilansatte personale over forholdene. De føler sig mobbet af det uniformerede personale og det altså i en sådan grad at Arbejdstilsynet involveres og når Arbejdstilsynet involveres så ender det altid i mediernes overskrifter.

Ingen er vel herhjemme længere i tvivl om at man i Forsvaret i dag uddannes til at kunne planlægge, udføre og mentalt tåle krigshandlinger – real life, altså sådanne rigtige krigshandlinger – dét kræver sgu sin mand , ik´?

For mange år siden da undertegnede selv tilbragte ca. 12 år i forsvaret, der legede vi krig, når vi altså ikke spillede kort – den leg er i dag konverteret til blodig alvor og ved Gud det kræver mænd (m/k) af en vis speciel støbning.

“Jeg vil understrege, at sagen er isoleret til en lille sektion på seks ansatte, der ikke har nogen kontakt med den uddannelse. der gennemføres på sergent skolen. Så det er ikke mellem de ansatte og sergenteleverne, men internt blandt skolens ansatte!”   citat: Oberstløjtnant Peter Nielsen, Chef for Hærens Sergentskole.

Min konklusion er denne: Arbejdstilsynet har ved to besøg konstateret at seks civilansatte medarbejdere oplever problemer med arbejdsmiljøet.

Min opfordring er denne:   Lad nu være med at blæse problemet helt ud af proportion og lav for guds skyld ikke sergentskolen om til en søndagsskole!