NAA , dine tre vigtigste værktøjer, Mand!

Bliver du også nemt frustreret og måske nogen gange også provokeret når du oplever at den/de som du taler med ikke virker nærværende ?

Du har før læst om at jeg er NLP uddannet, og nu skal jeg videre uddannes indenfor dette felt. Derfor er det nok heller ikke særlig overraskende at jeg lige i denne tid har særlig fokus på det verbale og nonverbale sprog.

I vores verbale kvalitetsdialoger med hinanden er disse tre grundelementer en klar forudsætning:

NÆRVÆR: er det vigtigste element i enhver samtale. Nærvær er en tilstand, hvor opmærksomheden bliver rettet mod nuet, mod den eller de som som du samtaler med, på en ikke vurderende måde.

ANERKENDELSE:  at anerkende andres synspunkter er ikke det samme som at være enig i disse. Anerkendelsen gælder her udelukkende at du som lytter anerkender den andens ret til at mene, tænke og tro – uden at du nødvendigvis skal være enig.

ACCEPT: et problem, en udfordring er for den som har det en kendsgerning og det uanset hvad du selv mener.

Det vil glæde dine kommende samtalepartnere, og mig, rigtig meget hvis du bevidst vil  medtænke NAA i  dine fremtidige dialoger.

Du får her lidt baggrund om NLP – NeuroLingvistisk Programmering :

NLP er en form for terapi som er baseret på den antagelse at sprog og sprogbrug spiller en vigtig rolle i at forme vores tanker og adfærd, og påstår at vi kan opnå mål inden for personlig udvikling ved at bruge forskellige teknikker.

NLP bruges derfor til personlig udvikling og til at skabe positiv forandring i et menneskes liv. Udviklingen pågår stadig i takt med at NLP-udøvere og teoretikere finder ny viden og får nye erfaringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *